Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Källan spahotell med sitt enskilda läge hoppas locka nya målgrupper genom sitt förändringsarbete
Inspiration

Snabb omställning

Almi coachar ständigt företag med förändringsprocesser, men när coronapandemin slog till blev det tydligt att det behövdes ett erbjudande som fokuserar på att ta sig igenom plötsliga omvärldsförändringar. Snabbt utvecklades Växa smart omställning.

Erika Lind är rådgivare vid Almi Nord och baserad i Skellefteå. När coronapandemin slog till i mars fick hon och kollegorna tillfälligt pausa det proaktiva arbetet med att söka upp och utveckla företag med tillväxtambitioner.


– I inledningen av krisen var det ett så starkt fokus på finansieringen, hela vårt arbete på affärsrådgivningssidan stannade upp, det kändes inte rätt att prata om tillväxtambitioner då många företag hade fullt upp att klara likviditeten.


Istället riktades arbetet in på att försöka förstå konsekvenserna av pandemin och i samtalen med kunder blev det tydligt att det fanns behov av ett nytt erbjudande som kunde guida i att ställa om och navigera under krisen.


Med utgångspunkt i modellen New Business Road Test tog Almi fram en helt digital process baserad på digitala möten och en digital plattform. Genom att diskutera förändringar kopplat till olika områden såsom kundbehov, erbjudande, marknaden och branschen i stort får man fram en överblick på om affärsplanen fortfarande håller och vilka områden företaget behöver fokusera på och förändra för att fortsätta vara livskraftigt.

Det var jättebra att revidera affärsplanen vi byggt upp innan pandemin slog till.
Celia Yoshida Ahlin, vd och delägare Källan

– Företagen behöver hjälp för att kunna styra rätt genom krisen och fortsätta på sin väg när man kommer ut på andra sidan. Det nya erbjudandet är ett viktigt verktyg för att anpassa verksamheten både till den situation vi befinner oss i nu och till verkligheten efter pandemin, säger Erika Lind.


Rådgivaren coachar företagaren i att testa sin affärsmodell och sätter i nästa steg tillsammans med företaget ihop en handlingsplan för de anpassningar som behöver göras av affärsplan och i verksamheten. Under processen blir det viktigt att omvärldsbevaka, till exempel genom att prata med kunder. Den digitala plattformen gör det möjligt att jobba både tillsammans under pågående möte och för företagarna att jobba vidare på tider som passar dem.


– Mycket av vårt arbete handlar om att coacha företagsledarna/ägarna till ett mer strategiskt perspektiv och ett mer strukturerat sätt att tänka på sin utveckling. Jag brukar säga att man ibland behöver ställa sig på taket och blicka ut, och inte bara jobba på inne i fabriken, säger Erika Lind.

Analysen var avgörande för att göra en bra comeback, menar Celia Yoshida Ahlin på Källan.

En som använder sig av Växa smart omställning är Celia Yoshida Ahlin som sedan hösten 2019 är delägare och vd på heltid för spahotellet Källan i Västerbotten. Hon hade redan då hon tog över tydliga visioner för Källan och kontaktade Erika Lind som blev ett värdefullt bollplank i att ta fram en affärsplan. Så slog coronapandemin till. Anläggningen, som till 90 procent varit beroende av konferensgäster, stod helt plötsligt tom. Allt i mars, april och så småningom maj bokades av.


– Konferenserna försvann. Jag blev tvungen att permittera hela min personal inklusive mig själv, berättar Celia Yoshida Ahlin.


Hon hade fortsatt kontakt med Almi in i krisen och blev erbjuden att testa omställningsverktyget och tjänsten Växa smart omställning.


– Det var jättebra att kunna revidera affärsplanen som vi hade byggt upp innan pandemin slog till och tänka om i strategierna hur vi skulle förhålla oss till varumärke och företagsutbud. Att analysera vilken väg vi skulle prioritera i framtiden är avgörande för att kunna göra en bra comeback, säger Celia Yoshida Ahlin och fortsätter:


– Det viktigaste för mig som företagsledare var att få kunna tänka om tillsammans med Erika, att verkligen bryta ner i små bitar och se hur vi kunde fortsätta att jobba mot samma mål.

Det blev skrämmande tydligt när företagarna insåg att en fladdermus i Kina så direkt kan påverka deras affär på landsbygden i Västerbotten.
Erika Lind, rådgivare Almi

Många småföretagare har svårt att hitta tiden att jobba igenom strategin, men Celia Yoshida Ahlin rekommenderar alla att prioritera den tiden – och att ta hjälp.


– Så som coronaviruset utvecklas är det här en långdistanslöpning och du måste orka. Kan man ägna några timmar i veckan för att gå igenom den här processen med Almi och komma fram till en färdig plan, då har man en vägledning till var man vill vara. Då är det lättare att hålla rätt kurs.

 

Erika Lind håller med om att det är viktigt att avsätta tid för förändringsarbete. Ett konkret råd hon brukar ge småföretagare är dessutom att aktivera styrelsearbetet, gärna med en extern ledamot som tillför ett nytt perspektiv. Ett annat viktigt arbete är att jobba med mål och vision internt, involvera medarbetare och få fler perspektiv på frågor. Med dagens snabba utvecklingstakt blir detta ännu viktigare och det blir snudd på omöjligt att klara av allt själv, menar hon.


Hon upplever att coronakrisen ändå medfört något gott i att det blivit oerhört tydligt för småföretagare att omvärldsbevakning och krisberedskap inte bara är något man kan städa undan.


– Coronakrisen har satt ljuset på att det här arbetet är nödvändigt. Det blev skrämmande tydligt när företagarna insåg att en fladdermus i Kina så direkt kan påverka deras affär på landsbygden i Västerbotten.

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?