Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration
24 september 2019

Svenska Safehotels certifierar hotell över hela världen

Med en helt unik certifieringsstandard röner Safehotels från Göteborg globala framgångar. 2014 genomfördes de sin första utländska hotellcertifiering och sedan dess har tillväxten gått snabbt – nu är hotell i över 160 städer certifierade världen över.

 

- Bolaget har funnits sedan 2001 men var länge litet och verkade bara lokalt, berättar Joachim Törngård som är VD och delägare sedan ett år tillbaka. Det allra första hotellet som vi certifierade var Gothia Hotell i Göteborg.

 

Affärsidén är enkel: att certifiera hotell på tre säkerhetsnivåer – Certified, Premium eller Executive – baserat på hur väl man uppfyller olika kriterier inom ”Safety and Security”.

 

- Vår The Global Hotel Security Standard© har utvecklats genom mer en 30 års erfarenhet och best practice från världens största hotellkedjor. Vi fortsätter hela tiden att utveckla vår standard då ny erfarenhet erhålls när nya hot och incidenter uppstår.

Vilka efterfrågar certifiering av hotell?

- Framför allt är det företag som inom ramen för CSR (Corporate Social Responsibility) och arbetsgivaransvaret vill säkerställa att företagets anställda bor säkert när de är ute och reser. Förr har företagen själva frågat hotell om deras säkerhet men då ofta fått vaga svar som inte går att verifiera. Där kommer vi in med våra certifikat som blir ett bra mått på hotellens säkerhetsnivå.

 

Joachim berättar att från hotellens sida blir det också allt mer av en konkurrensfördel att kunna visa upp Safehotels certifikat i takt med att företag efterfrågar en högre säkerhet. 

 

- Dessutom finns det en uppsida vad gäller kostnadsbesparingar. Vi har sett exempel på när försäkringspremier sjunkit efter våra certifieringar i och med att till exempel egendomsskyddet förbättrats.

joachim-torngard-safehotels
Joachim Törngård, vd & delägare Safehotels
Lånen från Almi har varit en av förutsättningarna för vår tillväxt.
Joachim Törngård, vd & delägare Sasfehotels

Ni inledde er tillväxtresa under 2014. Vill du berätta vad som hände då?

- 2014 certifierade vi vårt första hotell utanför Norden, när vi fick förtroendet av hotell Sankara i Nairobi, Kenya. Detta betydde mycket för oss och blev första steget på vår globala tillväxt.

 

Sedan dess har Safehotels tecknat avtal med ett flertal hotellkedjor och finns idag representerade på hotell i 164 städer i ett 60-tal länder.

Vad har varit era framgångsfaktorer?

- Jag skulle säga att det noggranna urvalet av auditörer är den största framgångsfaktorn. Vi har 20 stycken auditörer runt om i världen som både har en gedigen säkerhetsbakgrund och dessutom erfarenhet från hotellindustrin. Det har varit avgörande för oss att förstå att hotellsäkerhet inte bara är säkerhet, utan att det är någonting som behöver förstås ur en hotellgästs perspektiv. Man måste kunna hotell och säkerhet i en kombination för att lyckas inom vår bransch.


Joachim har själv en bakgrund som Vice Koncernsäkerhetschef för Volvo Group och lärde känna Safehotels för några år sedan.

 

- De ville att vi på Volvo skulle börja ställa säkerhetskrav på de hotell som våra medarbetare bodde på. Under våra diskussioner började jag verkligen gilla produkten så mycket att det slutade med att jag blev VD för Safehotels från den första oktober 2018.

 

Under det senaste året har företaget genomfört en finansieringsrunda där Almi bidragit med tillväxtlån.

 

- Almi har funnits med även tidigare i vår historia. Deras lån har varit en av förutsättningarna för vår tillväxt och framgång, säger Joachim.

Vad har varit mest utmanande på resan hittills?

- Det har varit ett moment 22 att komma över gränsen på antal hotell. Tidigare har vi varit så små att få har känt till oss. Nu har vi äntligen nått en tillräcklig storlek så att företag inser att de faktiskt alltid kan ställa säkerhetskrav, i och med att vi nu har certifierat så många hotell världen över. Det gör att våra förutsättningar för att fortsätta växa framöver är väldigt goda!

Om Safehotels

Gör: Säkerhetscertifierar hotell enligt The Global Hotel Security Standard©


Kunder: Hotellkedjor och enskilda hotell över hela världen.


Antal medarbetare: 8 medarbetare i Sverige och 20 stycken auditörer runt om i världen.


VD: Joachim Törngård

Varför ser Almi potential i Safehotels?

”Almi ser potentialen i Safehotels på grund av kombinationen av affärsidé och affärsmodell som är skalbar och att det dessutom finns ett starkt behov från slutkund – då trygghet är en av de viktigaste faktorerna när affärsresenärer väljer boende. Teamet är dessutom otroligt starkt med rätt kompetens, erfarenhet av tillväxtresor och högt engagemang i dialogen med Almi – det gör att vi känner ett starkt förtroende för Safehotels ägare och ledning.”

 

Britt-Marie Bergfalk, Almi Väst

Om Joachim Törngård

Ålder: 50 år.


Bor: Växelvis i Göteborg och Stockholm.


Familj: Två barn, flickvän och tre bonusbarn.


Utbildning: Kandidatexamen i juridik och en Magisterexamen i ekonomi.


Yrkesbakgrund: ”Jag har bland annat varit yrkesofficer och chefsjurist för Försvarsmaktens Säkerhetsförband samt Vice Koncernsäkerhetschef för Volvo Group, innan jag kom in på Safehotels.”


Bästa egenskap: ”Stark vilja.”


Sämsta egenskap: ”Stark vilja.”


Kopplar av: ”Nära havet.”


Inspireras av: ”Öppna människor”