Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Hon trampar ny digital mark

Maria Lundmark, grundare och ägare till SPPO, banar ny digital väg inom en hittills traditionell bransch – specialpedagogik. 
– Vi når hela landet på ett mycket mer tidseffektivt sätt och kan sprida kompetens till många fler, säger hon.

 

Jag tänkte: “Jag köper en webbkamera – hur svårt kan det vara att driva företag?
Maria Lundmark, grundare och ägare SPPO

Digitalisering för nöjda kunder och medarbetare 

Vid starten av företaget SPPO i mars 2016 insåg Maria att dator, webbkamera och mikrofon var avgörande och helt nödvändiga arbetsredskap för att nå så många kunder som möjligt. Och även för att nå alla konsulter som hon snart knöt till sig. Tidigt i affärsplanen fanns nämligen det digitala tänket – att kunna jobba med konsulter och kunder runt om i hela landet för att på så sätt sprida kompetens inom specialpedagogik.


– Jag hade inga förkunskaper inom digitalisering, så jag anlitade mina IT-killar. Jag beskrev hur jag ville ha det och de hjälpte mig – digitaliseringen blev därför inget skrämmande.

 

När Maria Lundmark fattade beslut om att bygga bolaget som ett konsultbolag, insåg hon att konsulterna var lika främmande och kanske mer rädda än vad hon själv hade varit för det digitala. Nu jobbar Maria och hennes konsulter bara digitalt.

 

– Kunskapen höjs betydligt mer i processerna genom det här arbetssättet. Det ger mycket tydligare arbetsbeskrivningar och du blir färdig med dina jobb. Jag kände mig aldrig klar förut. Nu får vi nöjda kunder som avsätter tid och har möjlighet att ta del av material när de vill. När vi kommer in utifrån kan vi också ställa mer besvärliga frågor och snabbare nå pudelns kärna hos kunderna. Vi är inte hemmablinda i verksamheten. Det ger ett mer effektivt och tillgängligt arbetssätt.

maria-och-medarbetare-jobbar-utomhus

Innovativ ny tjänst för coaching av rektorer 

Ett nytt ben inom SPPO är deras tjänst rektorskollega, som ska stödja landets rektorer, som i många fall är ensamma och sårbara inom verksamheten. Där fungerar SPPO:s konsulter som coacher till rektorerna.


Att komma med en ny nisch inom en hittills traditionell bransch har stundtals varit utmanade.

 

– Det är svårt att komma först – det insåg jag inte direkt. Jag tänkte snarare att “det här borde väl alla förstå är bra”. Det tar tid att få marknaden att mogna, men nu börjar många företag att bli intresserade, av att samverka och på längre sikt. Det finns stora möjligheter för utveckling och då har vi inte ens tittat ordentligt utomlands.

Kontakten med Almi

När Maria Lundmark tog kontakt med Almi insåg hon vad det innebär att driva företag.

 

– Ja, det var en rackarns tur att jag hittade Almi. När jag träffade min kontakt på innovationsrådgivningen började resan till att bli entreprenör på allvar.

 

Maria Lundmark har gått flera utbildningar hos Almi och gått igenom en rad processer.

 

– Det är tack vare deras kartläggningar av mig och mitt företag som jag verkligen har blivit entreprenör och skapat mitt varumärke, säger Maria.

 

Hon har fått bättre kunskaper inom ekonomi och har numera en styrelse, ledningsgrupp och ett utvecklingsteam.

Jag har verkligen systematiserat mitt företag. Idag tycker jag att det är jättespännande att driva bolag.
Maria Lundmark
maria-och-kollegorna-arbetar-utomhus

För Maria har det varit viktigt att hela tiden driva ett kundvänligt och konsultvänligt företag.


– Om alla är nöjda kan vi göra det bästa jobbet tillsammans.

 

Minst två gånger per år ses Maria och konsulterna vid fysiska träffar. De kör även digitala teamsträffar varannan vecka. Under en och en halv timme träffas de då online, med stående schema och kollegialt lärande.

 

– Då tränar vi bland annat hur vi genomför möten med våra kunder. Likvärdighet är viktigt för mig. Som kund möter du bara olika ansikten beroende på vilken kompetens du söker. Men det är samma digitala system för alla kunder.

 

Och kunderna – som finns från Malmö i söder till Kiruna i norr – ser att SPPO:s tidseffektiva arbetssätt är framtiden.

 

– När jag själv var anställd i ett elevhälsoteam var jag nog den som åkte mest bil mellan olika verksamheter. Nu kan jag stolt säga att vi är ett väldigt miljösmart företag som är tillgängligt för alla, vilket rimmar bra med de lagkrav kring tillgänglighet som finns, säger Maria Lundmark.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?
maria-lundmark-grundare
Maria Lundmark, grundare och ägare SPPO

Fakta: SPPO

Grundades: 2016


Säte: Hudiksvall


Gör: En grupp fristående specialpedagoger med olika grundkompetenser och erfarenheter spridda över hela Sverige. Deras sätt att jobba med webbaserade lösningar gör att de inte behöver lägga tid och pengar på resor utan kan jobba direkt med varandra och med de företag, pedagoger och familjer som vill ha deras hjälp.


Anställda: Inga, men sju konsulter varav två har varit med sedan start.


Kunder: SPPO vänder sig till både professionella pedagoger, rektorer, arbetslag, avdelningar och chefer liksom till privatpersoner i form av föräldrar och familjer. De erbjuder bland annat konsultation, handledning och utbildning.


Ägare: “Jag är ensam ägare idag, men diskuterar just nu med styrelsen om att ta in mina IT-tekniker som aktieägare – för att bygga hållbart och behålla kompetens.”

Maria om att trampa ny digital mark

Det räcker inte med att vara bra när du ska komma med något nytt i en traditionell bransch. Du måste vara riktigt, riktigt bra och alltid leverera kvalitet. Jag möter många skeptiska ögon inom branschen. Men också kunderna som vågar kliva ut i den nya världen – där vi verkligen når fina resultat. Jag önskar att omvärlden kunde se möjligheterna istället för att stoppa förändringarna som behövs för att förbättra.