Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration

Stark tillväxt genom hållbar skyltning

I en bransch som inte brukar förknippas med hållbarhet sticker Almis kund Storbildsfabriken ut. Linköpingsföretaget har satt ett miljömanifest om att vara koldioxidneutralt 2025. Samma år ska omsättningen ha ökat från 30 till 100 miljoner kronor. För att nå dit har Storbildsfabriken bland annat tagit hjälp av Almi.

Resan mot toppen började med företagsflaggor. Sortimentet växte snabbt till att också inkludera mer tekniskt avancerad marknadsföringsutrustning.

 

Successivt adderades olika erbjudanden som varumärkesanalys, projektledning, fjärrstyrning av digitala budskap och montering på plats. På senare år har fokus allt mer flyttats från produkterna till tjänsterna.


Storbildsfabrikens grundare och ensamägare, David Bergman, lämnade vd-stolen i ett tidigt skede för att kunna ägna sig mer åt affärsutveckling. Efter att ha gått Almis styrelseprogram rekryterades också en extern styrelseordförande.

Almi bidrog även till att öka tempot på vårt hållbarhetsarbete. Växthusprojektet var en suverän utbildning som kombinerar miljö- och affärstänkande. Genom att bunta ihop ett gäng företagare med samma visioner uppstod en häftig dynamik.

På Almis initiativ etablerades en kontakt med Linköpings universitet där några studenter fick uppgiften att ta fram en nulägesanalys. Storbildsfabriken involverades också i ett forskningsprojekt kring cirkulära affärsmodeller.

– För vår del handlar det om att gå från att sälja till att hyra ut vissa produkter som exempelvis flaggstänger och tältstommar. Vi erbjuder numera lagerhållning, vilket ökar sannolikheten att mässmaterial och dylikt återanvänds. Dessutom tar vi ansvaret för att återvinna uttjänta produkter.

Storbildsfabriken ifrågasätter materialval och ställer miljökrav på leverantörer. I den egna fordonsflottan ryms bara fossilfria bilar och cyklar. Resor klimatkompenseras. Tryckt material minskar till förmån för digitala lösningar, och så vidare.


– Vi ändrar i stort som smått och har anställt en hållbarhetsansvarig för att frågan alltid ska stå högt på agendan. Genom att visa att hållbarhet driver lönsamhet vill vi inspirera andra företag att gå i rätt riktning.

 

Tillsammans med storkunden Husqvarna pågår för närvarande ett utvecklingsprojekt inom hållbarhetsområdet.

Vi vågar utmana alla arbetssätt för att Storbildsfabriken ska bli en miljögarant, någon man med gott samvete kan göra affärer med.
David Bergman

Företagets senaste satsningar på digitalisering och internationalisering finansieras delvis av Almi. Storbildsfabriken deltar också i en nätverksutbildning i Almis regi, för företag med internationaliseringsambitioner.

Fakta: Storbildsfabriken

Företaget grundades: 2005.

Omsättning 2018: 30 miljoner kronor.

Antal anställda: 16.

Almis insats: Rådgivning och finansiering.