Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Sustain Changes tydliga vision: Ett mänskligare samhälle

Företagsledare har genom alla tider grunnat på hur de driver verksamheten på bästa sätt. Idag, med en ökad komplexitet, det hybrida arbetslivet och dessutom många chefer och medarbetare som mår dåligt behövs helt nya stöd för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Här vill företaget Sustain Change vara en viktig spelare.

Anna Ahrenfelt och Johanna Palmqvist på företaget Sustain Change menar att det krävs ett paradigmskifte. De tycker att vi måste sluta se människan och organisationen som mekaniska system med ständig tillväxt som mål.

– Vi behöver förstå och agera utifrån att vi alla är delar i ett stort levande system där allt hänger ihop, säger Anna.

 

Med det som utgångspunkt har Sustain Change utvecklat ett digitalt verksamhetsstöd som stödjer både människa och företag att navigera i en komplex omvärld.

 

Både Anna och Johanna har erfarenhet av att arbeta i vad de upplevde som dysfunktionella företag där såväl resultat som medarbetarnas hälsa påverkades negativt.

 

– Jag avslutade min HR-karriär när jag såg att besluten jag var med att fatta inte ledde till att organisationen utvecklades på ett sätt som jag kunde stå för och att människor mådde allt sämre. Jag tappade lust och energi och insåg att jag behövde arbeta på ett annat sätt för att kunna göra skillnad för såväl människa som företag, säger Johanna.

 

Anna startade Sustain Change 2015 efter att ha jobbat som organisationskonsult med fokus på förändringsarbete. I ett av hennes uppdrag i en organisation med 100 personer gick hon under flera år in i varje arbetsgrupp och drev utvecklingsprocesser.

 

– Det var en stor kraft i att involvera alla medarbetare men det blev också en hög nota för företaget. Jag tänkte att det här måste gå att digitalisera, att organisationen kan göra mycket själv och inte vara så konsultberoende. För när konsulten går hem är det vanligt att arbetet stannar upp, säger Anna.

Hon fick även ofta höra att hon var “den fjärde eller femte konsulten” som kom in.


– Företagen måste själva äga processen att utveckla och förändra.


Sustain Changes digitala verksamhetsstöd tar avstamp i en metod i fem steg som arbetsplatser och organisationer kan använda för att gå från nuläge till så kallat “nyläge” – önskat läge. Grunden i “Sustain-metoden” är just att se organisationen och människorna i den som ett levande system, till skillnad från många andra system som är utformade utifrån det mekaniska synsättet.


– I Sustain-metoden har vi byggt in stöd för den enskilda individen att ta hand om sitt eget mående då vi vet att måendet påverkar jobbet och vice versa, säger Johanna och får medhåll av Anna:


– När chefer och medarbetare ser till att få sina mänskliga behov tillgodosedda, då blir man hållbar – en “Sustainare”. Det kan handla om att få tillräckligt med sömn och återhämtning, hinna med familj och vänner, träna och annat som ger mening i livet. På köpet kommer ett större engagemang för jobbet, vilket gör att man både mår bättre och blir mer produktiv.

Vi är på en fantastisk resa med Almi där vi får väldigt bra stöd på vår tillväxtresa.
Johanna Palmqvist

Kunderna jobbar utifrån olika ingångar – en del har fokus på verksamhetsutveckling, kompetensutveckling eller holistisk hälsa och andra på arbetsmiljö och rehabilitering.

 

– Med femstegsmetoden som utgångspunkt är verksamhetsstödet heltäckande och flexibelt. Organisationen själv bestämmer var de vill börja och inom vilka områden de vill använda det, berättar Johanna.


– Vi lever i en tid när hela människan inte får plats. Notan är stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar. Vi är glada och stolta över att vi kan göra skillnad och visa att människors välmående är kopplat till företags och organisationers lönsamhet och produktivitet, säger Anna.

 

För Anna och Johanna är det mänskliga samhället en “bråttom-fråga”. Företag förlorar pengar när de anställda inte mår bra, människor blir sjuka och barn får stressade föräldrar.


– I vår heltidskultur betalar barnen ett högt pris, säger Anna.

Vilket stöd får ni från Almi?

– I samtal med Almis rådgivare Anneli Viklund har vi fått ett väldigt bra stöd. Vi sökte inte aktivt stöd från Almi men när jag av en tillfällighet stötte på Anneli så fann vi varandra direkt och det ledde fram till det nuvarande samarbetet, berättar Johanna och fortsätter:


– Vi är på en fantastisk resa med Almi där vi får väldigt bra stöd på vår tillväxtresa. Det finns utmaningar med att komma ut på marknaden med ett nytt koncept och då passar Annelis erfarenhet av innovation oss väldigt bra. Vi vill driva på ett paradigmskifte.


– Vi har också fått ett Almi-lån vilket har varit ett bra tillskott i vår finansiering av tillväxten, säger Anna.

Var vill ni vara med bolaget om säg fem år?

– Vårt mål är att vara en internationell aktör med 800 000 användare. Vi har i dagarna skickat en offert till ett företag med verksamhet i Gulfländerna och har även fått bra hjälp av Almi kring vår internationaliseringsstrategi, berättar de.

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?

BEHOV
Sustain Change sökte inte aktivt efter rådgivning när de av en slump stötte på Almis rådgivare Anneli Viklund.

LÖSNING
Almi gick in med finansiering för bolagets tillväxt – och rådgivning inom affärsutveckling.

RESULTAT
“Vi är på en fantastisk resa med Almi där vi får väldigt bra stöd på vår tillväxtresa. Det är utmaningar med att komma ut på marknaden med ett nytt koncept och då passar Annelis erfarenhet av innovation oss väldigt bra, säger Johanna Palmqvist, vice vd för Sustain Change. Anna Ahrenfelt, vd och grundare, flikar in: “Vi har också fått ett Almi-lån vilket har varit ett bra tillskott i vår finansiering av tillväxten”.

Anna Ahrenfelt
Anna Ahrenfelt, grundare och vd av Sustain Change, beskriver “ett eget nörderi för att få det komplexa maskineriet att snurra i en organisation” – och såklart med medarbetarnas hälsa och välmående i fokus.
Johanna Palmqvist är beteendevetare och kom in som vice vd hösten 2021: “Stress är mitt nörd-område och det och hälsa är ett ‘bråttom-område’ idag. Det finns inte tid för arbetsplatser att vänta.”

FAKTA: SUSTAIN CHANGE SWEDEN AB

Grundades: 2015 av Anna Ahrenfelt som en förlängning av Institutet för Liv & Arbete vilket bolagets kvalitetssäkrare Bo Ahrenfelt drev mellan 1988 och 2014.
Ägare: 40 aktieägare.
Säte: Stockholm.
Gör: Erbjuder ett digitalt verksamhetsstöd för välfungerande företag och välmående medarbetare. Metoder och verktyg är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Ägargruppen har valt att låta fem procent av alla abonnemangsintäkter gå till arbete för ungas psykiska hälsa.
Kunder: Läkemedelsbolaget Cytiva och Västertorpsskolan är två exempel på kunder. Bland kunderna finns även en stor svensk vårdaktör där Sustain Change jobbar med 1 000 av deras medarbetare.
Anställda: Centralt team om tre personer samt i dagsläget nitton partners som är återförsäljare och stöttar kunderna i implementeringsarbetet. I teamet ingår också Bo Ahrenfelt, legitimerad läkare, psykiater och expert på förändringsarbete, som kvalitetssäkrare.
Omsättning: Cirka 800 000 kronor under 2022. “Vi ökade försäljningen med 500 procent jämfört med året innan.”
Läs mer här: sustainchange.se