Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Golvvärmejätten som låter personalen bestämma

Norrländska Thermotech är en dominerande aktör i Sverige när det gäller vattenburen golvvärme. Bakom framgången ligger ett ledarskap baserat på vetenskapliga metoder för hur en organisation som tillåter frihet och beslutanderätt hos personalen.

– Vi ska hela tiden jobba för kundens bästa och hur det ska göras vet vår personal bäst. Vår uppgift är att skapa en trygg och tillåtande kultur där det är okej att göra misstag, säger Anders Andersson, vd på Thermotech.

Thermotech

I dag har Thermotech sitt huvudkontor i Umeå, en fabrik i Sollefteå och ett dotterbolag i Ryssland. Dessutom finns åtta Thermotechcentran i Sverige och två i Finland, som driver butiker och arbetar med support. 


Allt tog sin början tidigt 1990-tal i Sollefteå efter regementsnedläggningen, då kommunen ville skapa nya arbetstillfällen. Ett projekt drogs igång under det kommunala bolaget Energidalen med uppdraget att ta fram ett system för vattenburen golvvärme. Anders Andersson anställdes och projektet växte snabbt. 1996 bildades ett bolag av projektet och Thermotech såg dagens ljus.


– Vi hade en enorm framgång. Tillväxten gick extremt snabbt och vi etablerade oss över hela Sverige. Tidigt började vi också exportera och 1997 gick vi in i Ryssland. Vi har varit den tredje största aktören på den svenska marknaden sedan slutet av 1990-talet, säger Anders Andersson.

Vi har nu dragit igång ett stort projekt med en jämställdhetskonsult för att se över våra styrdokument och ta fram utbildningsprogram för medarbetare Det här är en viktig fråga och vi måste anstränga oss ännu mer.
Anders Andersson, vd Thermotech

Under hela resan har Anders Andersson varit delägare i bolaget i olika konstellationer och han har suttit som vd nästan hela tiden. Han är intresserad av ledarskap och grundar sitt arbetssätt i vetenskaplig metod.


– Jag har frossat i hundratals managementböcker. Jag har alltid brunnit för att bygga organisationer och strategier som är baserade på vetenskap och min egen värdegrund. Jag säger som min far som var skogsarbetsledare åt Modo, man måste visa omtanke och låta alla vara med och bestämma, säger Anders Andersson.


Hans filosofi är att minimera staben på företaget, att ha en decentraliserad organisation med lite byråkrati och styrning uppifrån.


– Till exempel drivs våra Thermotechcentran i princip som egna bolag och cheferna där har stor frihet. De ska göra det bästa de kan för kunderna och då är i princip alla medel tillåtna – till och med viss civil olydnad, säger Anders Andersson och skrattar.


Han fortsätter:


– Men en liten stab och chefer som får fatta egna beslut tillsammans med sin personal blir vi väldigt lättrörliga.

Thermotech

Tack vare personalens frihet har Thermotech kunnat utveckla flera nya produkter. De använder sig bland annat av digitala plattformar för att utbyta idéer och kommunicera inom företaget.


– Vi har tittat på våra kunder – rörfirmorna och installatörerna – och sett att vi kan förenkla deras vardag genom att prefabricera delar av utrustningen i skåp, till exempel. Vi drivs av att förändra branschen och det har vi gjort gång på gång. Vi ska vara så nära våra kunder att vi kan utveckla det de ännu inte vet att de behöver.


Enligt Anders Andersson är det ett samhällsansvar att driva företag. Därför har Thermotech valt att flytta hem tillverkning och montering till fabriken i Sollefteå istället för att outsourca. På så vis har tio nya arbetstillfällen skapats i Sollefteå det senaste året, men även jobb i exempelvis Skellefteå och Örnsköldsvik.


– Utöver att vi skapar nya jobb får vi kortare transporter och leveranstider samt att vi säkrar upp kvaliteten. Vi vill att det ska vara möjligt att bo och jobba i Norrland, det är en av våra starkaste drivkrafter, säger Anders Andersson.

 

Han betonar hur viktigt det är i en decentraliserad organisation att ha en kultur som skapar trygga chefer.

 

– Cheferna måste våga ge sina anställda stor frihet. Det ska inte vara fel att göra misstag. En tillåtande organisation skapar mycket större effektivitet. Dessutom tycker personalen att det är mycket roligare när de får vara med och bestämma. Det märks på att vi nästan inte har någon personalomsättning alls.

Tack vare Almis insats kunde det regionala ägarskapet av bolaget behållas.
Anders Andersson

För att kommunicera ut företagets framgångar internt använder sig Thermotech av sitt intranät. Där har de skapat prestationsmätningar på teamnivå i realtid, där till exempel försäljningen visas i jämförelse med budgeten.


– Informationen uppdateras varje timme och den är väldigt sporrande. Teamen kan ta lärdom av varandras framgångar, vilket ger en positiv utveckling. Vi får en självlärande organisation!


En av utmaningarna för Themotech är jämställdhet. VVS-branschen är väldigt mansdominerad och få kvinnor läser tekniska utbildningar, vilket gör det svårt att få en jämn könsfördelning inom tekniska yrken.


– Vi har nu dragit igång ett stort projekt med en jämställdhetskonsult för att se över våra styrdokument och ta fram utbildningsprogram för medarbetare Det här är en viktig fråga och vi måste anstränga oss ännu mer, säger Anders Andersson.

Han menar också att Almi har haft en väldigt viktig funktion för Thermotech.


– När jag och min fru skulle köpa ut de tidigare majoritetsägarna i bolaget gick Almi in och hjälpte till finansiellt. Innan det var jag inte säker på att jag skulle kunna köpa upp bolaget, så vi var väldigt nära att tvingas sälja till en internationell aktör. Tack vare Almis insats kunde det regionala ägarskapet av bolaget behållas. Almi har en väldigt viktig roll i att stötta småföretag och få Norrland att leva.

Thermotech

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.