Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

De vill göra byggbranschen mer klimatsmart

Värmländska företaget Wood Tube revolutionerar byggbranschen med sina patenterade pappersreglar som kan ersätta trä- och stålreglar. Almi beviljar ett Grönt lån på sex miljoner kronor till företaget.

Personerna bakom produkten är Kurt Härdig och Patrik Kämpe som via Sting Bioeconomy fick kontakt med Tobias Söderbom Olsson.

 

– Kurt och Patrik har otroligt mycket kunskap om papper och vad man kan göra med papper som material. De uppfann regeln och ville hitta någon som kommersialiserade idén och där kom jag in i bilden, berättar Tobias.

Bolaget Wood Tube grundades 2016 med syftet att ta fram en produkt för att bygga mer klimatsmart. Tre år senare fick de patent för produkten.


– Det var jätteviktigt såklart. Fram till dess skedde utveckling i hemlighet. Sedan kunde vi testa på riktigt, hos kunder, och även certifiera produkten för att visa att den lever upp till alla krav.

 

En livscykelanalys gjord på Karlstads universitet visar att en pappersregel från Wood Tube släpper ut 14 gånger mindre CO2-ekvivalenter jämfört med en stålregel, som är vanligast att bygga med. Du kan alltså producera 14 Wood Tube-reglar med samma utsläpp som en stålregel.

Hur mycket dyrare är era pappersreglar då?
– Traditionellt sett är klimatsmarta produkter dyrare. Men vår idé är att det inte ska vara dyrare. Därför matchar vi priset med befintliga alternativ. Det ger de bästa förutsättningarna för att få så stor klimatförbättring som möjligt, säger Tobias.

 

Hur har er produkt mottagits på marknaden?
– Bra – vi har gjort referensbyggen och fått feedback. Det är framför allt stora fastighets- och byggbolag som är intresserade. De driver på den miljömässiga utvecklingen, ställer hårdare krav och vill vara först.

 

Efter årsskiftet flyttar Wood Tube produktionen till Säffle, vilket är “en stor milstolpe” för bolaget. Här kommer Almi Värmlands beviljade kredit om sex miljoner kronor kopplat till Grönt lån väl till pass.

 

Dessutom har Wood Tube nyligen fått en investering från Bergs Timber som går in som industriell partner.

I ett tidigt skede är det skönt att det finns någon som Almi som vill stötta och kan ta en högre risk, för att verifiera att affären fungerar.
Tobias Söderbom Olsson

– Kapitalet ska delvis finansiera vår nya produktion, produktionsutrustning, inköp av råvaror och vi utökar våra marknadsinsatser.


Almi har även tidigare finansierat genom innovationslån.


– Vi har haft kontakt och stöd sedan väldigt tidigt – Almi har funnits med på hela resan. I ett tidigt skede är det skönt att det finns någon som Almi som vill stötta och kan ta en högre risk, för att verifiera att affären fungerar.

 

Ni har ju hållbarhet inbyggt i er affärsidé – har det varit viktigt från start?
– Absolut, om du ska kämpa och komma ut med något nytt på marknaden ser jag en större motivationsfaktor om det vi tar fram kan skapa nytta, inte bara affärsmässigt utan också dra sitt strå till stacken vad gäller hållbar utveckling.

 

Inom vilka områden arbetar ni fortfarande för att utvecklas hållbart?
– Vi tittar internt på hur vi bygger upp våra produktionsprocesser och emballerar våra produkter på ett bra sätt för att undvika plast, säger Tobias Söderbom Olsson.

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png