Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Från unik idé till lansering
Skapa en innovationsplan i tre delar.
Mallar
8 mars 2018

Innovationsplan

Innovationsplanen följer Almis modell Fokus Affärsutveckling som beskriver hur du stegvis kan utveckla en innovativ idé till ett framgångsrikt företag.

Innovationsplanen kan delas in i tre olika nivåer, som kallas idébeskrivning, konceptbeskrivning respektive affärsplan. Du väljer nivå på innovationsplanen efter att du startat e-tjänsten. Dina tidigare svar följer med då du går till nästa nivå, och svaren kan uppdateras vid behov.

 

Använd tjänsten

Innovationsplan (e-tjänst)