Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lean Canvas – ett sätt att snabbt utveckla och testa din affärsmodell
Mallar

Snabbtesta din affärsmodell

Mallen Lean Canvas bygger på den populära Lean Startup-metodiken som går ut på att snabbt få igång och testa en affärsidé för att se om den håller, är lönsam och genomförbar. Kort sagt, om din affärsidé och affärsmodell håller för vidare utveckling.

 

Lean Canvas är i princip en ögonblicksbild av en hel affärsplan på en enda sida. Genom nio viktiga byggstenar och nyckelantaganden kan du få en överblick av din affärsidé och vilka möjligheter som finns. När du börjar med den här enklare affärsplanen, slipper du investera en massa tid i en reguljär och omfattande plan som kanske visar sig vara fel väg i slutändan. Du får en möjlighet att redan på idéstadiet rätta till ‘feltänk’ och omvägar till målet.

 

Att ha allting överblickbart på en enda sida gör det inte bara enkelt att upptäcka felaktigheter, utan kan också vara ett visuellt stöd för att kreativt utveckla din idé vidare. Du får sällan allting rätt i första vändan. Ta din Lean Canvas, intervjua potentiella kunder, prata med rådgivare som Almi, diskutera med dina vänner, och jobba en vända till på din affärsmodell.

 

Här är de nio byggstenarna som du behöver gå igenom i din Lean Canvas.

 

1. Problem. Vad är det för problem som din produkt eller tjänst ska lösa åt kunden?

2. Lösning. Hur ser din lösning på det här problemet ut?

3. Kundens alternativ. Hur löser kunderna sitt problem idag?

4. Viktiga nyckeltal. Vilka mätvärden vill du använda för att kontrollera att du är på rätt väg?

5. Unikt värdeerbjudande. Vad är det som gör just din lösning värd att köpa?

6. Din konkurrensfördel. Vilken är den?

7. Kundsegment. Hur ser idealkunden ut?

8. Kanaler. På vilka vägar kan du nå din idealkund?

9. “Early adopters”. Hur ser den idealkund ut som köper först?

 

I mallen, som du laddar ner här bredvid, finns även boxar för kostnadsstruktur och intäktsströmmar, för att kunna göra en första ekonomisk bedömning av lönsamheten i din idé. Ladda ner Lean Canvas-mallen och testa din idé på en gång!

 

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?