Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Så får du en hållbar tillväxt

För Almis kunder är hållbarhet i fokus. Men varför är det så viktigt för tillväxtföretag? Och hur får du egentligen en hållbar tillväxt? Almis rådgivare Therese Stålered ger här fem användbara tips.

1. Attrahera med hållbarhet
- Det är viktigt med hållbarhet i alla företag, men tillväxtföretag är ofta beroende av att kunna rekrytera bra personal som dessutom ges möjlighet att snabbt komma in i organisationen. Det finns studier som visar på att en organisation med ett aktivt hållbarhetsarbete ses som ett attraktivt företag att söka sig till. Att arbeta hållbart stärker ditt varumärke både gentemot kund, mot potentiell arbetskraft och mot marknaden, säger Almis Therese Stålered.

 

2. Bygg in hållbarhetsfrågorna i värdegrunden

- I ett tillväxtföretag är det viktigt med tydliga mål och en gemensam ledstjärna för att alla i företaget ska gå mot samma mål och nya medarbetare snabbt ska kunna sätta sig in i organisationen. Det underlättas om hållbarhetsfrågorna är integrerade i verksamheten och känns relevanta för både verksamhet, personal och kunder. Tänk att det är skillnad på att arbeta med hållbarhet och att arbeta hållbart: När ni arbetar hållbart är det en naturlig del av verksamheten och en självklar aspekt av värdegrunden.

 

3. Se hållbarhet som en investering – inte kostnad
- Det finns mycket du kan göra för att arbeta hållbart utan större kostnader. Det kan till exempel handla om resurseffektivitet, att ta tillvara på spillmaterial, personalhälsa och utbildning.


Läs också: Välmående arbetsplatser – trend inom hållbart företagande 

 

- Hållbarhetsarbete behöver vara långsiktigt. Vid en investering för att exempelvis kunna energibespara är det viktigt att se det som något som ger utdelning i längden. Ta också stöttning av de resurser som finns i omgivningen, så som projekt och kluster som stöttar hållbar utveckling. Du kan även arbeta med och engagera universitetsstudenter som vill jobba med företagsuppdrag. Det är ett ömsesidigt utbyte där du får in ett nytt, ungt perspektiv i företaget samtidigt som du arbetar med social hållbarhet.

 

4. Ta in hela hållbarhetsspektrat
- Företag som redan arbetar hållbart har ofta stor kunskap om vad ett
hållbarhetsarbete innebär, men för dem som inte har kommit igång ännu går tankarna ofta till miljöaspekterna inom hållbarhet så som miljövänliga transporter och sopsortering. Och det är en jättebra början! Men då missar man att hållbarhet är ett spektra som även innefattar arbete med bland annat social och ekonomisk hållbarhet, så som mångfald och antikorruption. Ofta arbetar redan ett företag med olika hållbarhetsaspekter då hållbarhet helt enkelt är att arbeta smart, men du kanske inte ser det själv. En genomlysning och ett nytt perspektiv av både verksamheten och hållbarhetsbegreppet kan hjälpa till att lyfta fram och utveckla de strategier som redan finns.

 

5. Prata om ert hållbarhetsarbete!
- Involvera medarbetarna och deras kompetenser både när ni jobbar upp och utvärderar ert hållbarhetsarbete. Och glöm inte heller att kommunicera ut det hållbarhetsarbete som företaget gör till omvärlden. Berättar ni inte om allt ni gör bra så kommer ingen att veta om det heller!