Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration

Från forsknings- finansierat odlingsprojekt till tillväxtföretag

Redan på 70-talet försökte sig sjömannen Anders Granhed och en marinbiologen Joel Hamer på kommersiell musselodling i Orust. Då fanns det knappt någon marknad alls, men nu har tiden kommit ikapp Scanfjord. Hemmamarknaden är större och dessutom öppnar hållbarhetsfrågan upp för fler sätt att nyttja musslorna på.

– Blåmusslor är ju en fantastisk råvara – fulla av protein och mineraler och dessutom med en positiv påverkan på haven. De filtrerar vattnet och äter växtplankton och motverkar därmed både övergödning och syrefattiga bottnar.

Det går inte att ta miste på Anders Granheds entusiasm när han pratar blåmusslor och alla möjligheter som finns med dem.

– Till exempel finns det teknik framme för att producera musselmjöl. Det skulle man i så fall kunna använda som ett komplement till fiskmjöl som inte är hållbart ur miljösynpunkt på samma sätt.

Vi försöker pusha för att de musslor som blir för små för att ätas ska kunna användas i andra sammanhang. Så att vi kan minska vårt svinn och effektivare utnyttja resurserna.

Anders berättar att för bara ett par veckor sedan besökte den svenska jordbruksministern Scanfjord för att titta på deras musselodlingar och lära sig mer.


– Det blir ett allt större intresse för musslor från politiskt håll och då känns det såklart jättekul att vara en av de större aktörerna!

 

Det som för 40 år sedan började som ett forskningsfinansierat odlingsprojekt har nämligen blivit stor business. Scanfjord omsätter närmare 30 miljoner, står för 95 % av den svenska musselproduktionen och är den enda av pionjärerna från 70-talet som har överlevt.


– Men det tog 7-8 år innan vi kunde börja leva på det, så där i början jobbade jag parallellt med annat. Man lägger många timmar utan betalning som företagare, det är något annat som driver. En övertygelse tror jag om att man är på rätt väg.

Hur uppstod idén?
– Det var egentligen oceanografen Joel Hamer som kom på det. Han tyckte att det växte så mycket musslor på hans instrument och startade därför upp ett forskningsprojekt i Chalmers regi kring att odla musslor.

Vi startade upp när marknaden inte fanns ännu, utan hade bara en stark tro på framtiden. Då tror jag att man får vara envis och tjurskallig som person för att lyckas.

Anders var på den tiden sjöman och fiskeintresserad och projektet lockade honom och hans dåvarande kompanjon som var marinbiolog.

 

– Så fick vi pengar från Almis föregångare Utvecklingsfonden och dessutom ett banklån för att under några år utveckla odlingstekniker och testa om det fungerade och kunde bli en framtida näring.

 

Hur går själva odlandet till?

– Musslorna leker i maj och sen skapas mussellarver som under loppet av 2-6 veckor letar upp en plats att slå sig ner på. Och då måste vi ha rätt tajming!


Under den perioden åker Anders och hans medarbetare ut med båt till sina odlingsplatser i fjordarna kring Orust och sätter ner musselband. Fem centimeter breda band av syntetiskt material där musslorna förhoppningsvis fäster.


– Efter någon månad känner man att det är som grus på banden och då vet vi att vi har lyckats. Sen till sommaren är det helt svart och så får de växa i ett år eller två innan vi skördar.

 

Har ni utvecklat odlingen under åren?

– Själva odlingsprincipen är egentligen densamma som vid starten, men sen har vi såklart utvecklat tekniken. Vi har nyare, mer tåliga material till banden till exempel och allt eftersom har vi börjat använda arbetsbåtar och skördebåtar som är bättre anpassade till verksamheten.

 

Även affären har utvecklats med tiden. Anders berättar att det under 80-talet knappt alls fanns någon marknad för odlade musslor i Sverige och de såldes därför som bulkvara i säckar till Tyskland.

– Men sen i slutet av 80-talet var det en klurig fiskhandlare i Göteborg som började tvätta och packa våra musslor i konsument- och grossistförpackningar. Och tack vare honom började en marknad uppstå även här i Sverige.


I början av 90-talet sålde fiskhandlaren sitt packningsföretag som flyttade till Orust, och 1996 förvärvade Anders och hans dåvarande kompanjon den verksamheten.

 

Hur var det att göra den investeringen?

– Rent ekonomiskt var det ingen jätteaffär så, men det var ändå en stor satsning från vårt håll som kändes spännande och viktig. Nu i efterhand ett jättebra beslut får jag säga. Att kunna komma upp i volym och förädla så mycket som möjligt är det viktigaste för vår lönsamhet.

Musslor rensas i fabriken
Foto: Emil Jespersen

Sedan dess är Scanfjord alltså inte bara musselodlare utan har också en hel lager- och packningshall med löpande band, där musslor och bifångst sorteras och synas av både maskiner och medarbetare.

 

– Dessutom har vi de senaste 6-8 åren uppfunnit och investerat i ett helt unikt system som gör att vi kan lagra musslorna i upp till en vecka. De lagras levande i behållare med rinnande, kylt havsvatten, vilket ökar kvaliteten men också sätter oss i en tryggare position. Ska det bli storm en dag är vi inte tvungna att ge oss ut och skörda då, utan kan istället jobba på extra mycket dagarna innan och lagra musslorna inomhus.

 

Ni har ju växt stabilt länge och varit lönsamma de senaste tio åren. Ser du några utmaningar framöver?
– En affärsmässig utmaning handlar om att utvidga kundbasen. I dagsläget säljer vi de flesta musslor i nät och därmed nästan enbart till grossister, men ambitionen är att introducera en vattentät förpackning direkt till dagligvaruhandeln.


Men det är inte givet hur de ska göra.

– Det finns en risk att grossisterna kan tycka att vi är lite illojala om vi skulle gå direkt till dagligvaruhandeln. I Norge har det gått lite enklare men här i Sverige är det känsligt. Så det är definitivt ett tillväxthinder för oss, att tillgången till marknaden är begränsad.

 

Vad har ni för planer framöver?

– Vi vill fortsätta växa och mycket fokus ligger som sagt på alternativa användningsområden som ett sätt att få betalt för det som idag blir svinn. Sen har vi precis tagit beslut kring att bygga ut vår packhall och skapa dubbla linor under nästa år. Som det är nu är vi väldigt sårbara – om en maskin går sönder blir det stressigt – och att ha två likadana linor ska bli fantastiskt!

Entreprenörstips

 

  • ”Du behöver såklart först fundera igenom så att affärsidén håller.”
  • ”Nästa fråga: vad behöver du för pengar, både i början och senare under åren? Jag har under många år avstått utdelning och istället återinvesterat för tillväxt tillsammans med lån från både banken och Almi. Kan man visa att man behåller pengar i bolaget är det positivt för relationen med banken, så det bör man ha med i beräkningen.”
  • ”Ett annat råd är att ha en mentor som varit företagare själv, det har varit viktigt för mig. Man är väldigt ensam ibland och då är det bra att bolla med någon som har gedigen erfarenhet av företagande, och är det dessutom någon från en närliggande verksamhet är det oerhört värdefullt. Min mentor är delägare i bolaget som säljer våra musslor i Sverige och Norge, så hans branschexpertis är jag väldigt glad över att få del av.”

Om Scanfjord

Startade: I mitten av 70-talet

Gör: Odlar, packar och säljer blåmusslor.
Var: Odlingen sker i fjordarna runt Orust, rensning och packning sker i Mollösund på Orust.
Kunder: De stora svenska grossisterna står för största delen av omsättningen. Musslorna säljs också till grossister och dagligvaruhandeln i Norge samt då och då säckvis till Holland.
Grundare och ägare: Anders Granhed
Antal medarbetare: Ett 20-tal
Omsättning: 28 miljoner

Bild på medarbetare i fabriken
Foto: Emil Jespersen