Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration
14 november 2018

Skogsvårdsjätten prioriterar det hållbara skogsbruket

Magnus Thor AB är en av landets största skogsvårdsentreprenörer som erbjuder en bred repertoar av tjänster. Bolaget, som har tagit hjälp av Almis program för att inspirera till tillväxt, har det hållbara skogsbruket som en naturlig del av verksamheten.

Från starten 2009 och fram till i dag har Magnus Thor AB, med bas i Storvreta utanför Uppsala, blivit ett av Sveriges ledande namn inom skogsvårdsentreprenad. Bara under 2016 planterade man drygt 25 miljoner plantor samt röjde och markberedde cirka 22 500 hektar.

Med huvudsakliga uppdrag inom röjning, markberedning och plantering arbetar man bokstavligt talat med miljöfrågor dagligen. Att värna om det hållbara skogsbruket är en naturlig del av verksamheten.

Jag tycker att det finns ett utbrett hållbarhetstänk i hela branschen när det kommer till hur vi utför arbetena och hur själva skogsbruket bedrivs.
VD Magnus Thor

För Magnus Thor AB handlar det dels om att välja de bästa drivmedlen till bilar och skogsmaskiner, dels att bedriva skogsarbetet på ett hållbart sätt från början till slut. Aktsamhet om den biologiska mångfalden, kvarlämnande av biotoper och död ved till livsrum för växter och djur är några exempel som Magnus Thor nämner.

Magnus Thor

Verksamheten har i flera omgångar fått hjälp av Almi genom olika tillväxtprogram, något som Magnus Thor framför allt känner har gett inspiration och ett breddat perspektiv.

Det är väldigt intressant att träffa andra företag och höra vad de står inför för utmaningar. Extern inspiration – att se hur andra har gjort och lyckats bra med – är enormt viktigt för entreprenörer som oss.