Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Styrelsekartläggning 2019
Ladda ned undersökningen
Undersökningar
8 mars 2019

Långsam ökning av kvinnor i ledning och styrelser

Andelen kvinnor i styrelser och ledning utvecklas positivt – men det går långsamt. Det visar Almis styrelsekartläggning 2019, en färsk undersökning om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ökar marginellt från 38 procent till 39 procent jämfört med föregående års undersökning. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna totalt ligger kvar på 19 procent.

 

I styrelsekartläggningen ingår företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och minst fem anställda, totalt 55 044 företag. För att förstå varför utvecklingen går så långsamt, samt öka kunskapen om betydelsen av externrekrytering och mångfald i styrelsearbetet, har vi kompletterat undersökningen med djupintervjuer med 400 vd:ar. Resultatet visar att det finns en stor outnyttjad potential i de svenska företag vi undersökt.

Utvecklingen går alltså långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. För Almi är jämställdhetsfrågan viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Därför vill vi synliggöra hur den faktiska utvecklingen ser ut.
Anna Lundmark Lundbergh, ansvarig för styrelsekartläggningen och vd för Almi Värmland.

Positivt är att undersökningen visar att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre. Det innebär en förändring i positiv riktning på sikt.

 

Undersökningen visar också utvecklingen av andelen kvinnor på vd-poster. Här ökar andelen kvinnor marginellt från 12 procent till 13 procent. Bland de nytillkomna vd-posterna är andelen kvinnor högre.

 

Styrelsekartläggningen visar bland annat även att:

  • Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den inom vård och utbildning och servicenäringar med 70 procent respektive 65 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 29 procent.
  • Kvinnor håller i ordförandeklubban i 12 procent av företagen.
  • Fyra eller fler styrelsemöten per år är positivt för företagens utveckling och jämställdhet.
  • I backspegeln ser företagen att de borde gjort förändringar i styrelsen tidigare.
  • Företag med externa ledamöter rekryterar fler kvinnor och planerar större satsningar.

Undersökningsfakta

  • År 2019 finns 105 335 bolag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda.
  • Av de 105 335 bolagen har 55 044 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Statistiken baseras på denna grupp om 55 044 företag.
  • Intervjuerna har genomförts med ett urval på 400 företag från ovanstående grupp.
Anna Lundmark Lundbergh
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen