Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Styrelseguiden - din styrelsen är en viktig tillgång
Guider
7 maj 2018

Din styrelse kan vara avgörande för framgången

Som entreprenör jobbar du oftast med de korta bollarna i det dagliga arbetet. Det blir sällan tid för reflektion, utveckling och planering på lite längre sikt. Detta är styrelsens uppgift, och just därför är företagets styrelse avgörande för den långsiktiga framgången.

 

Många mindre företag har en styrelse som kanske bara består av en ordinarie ledamot och en suppleant, och där styrelsemötena mest blir en formalitet. Oerhört mycket skulle vara vunnet om fler företag utökade sin styrelse med medlemmar som kan förstärka företagets kompetenser inom olika områden och som kan utveckla och driva verksamheten framåt genom ett mer professionellt styrelsearbete.

 

Se gärna styrelsen som ett råd av kloka och erfarna personer som kan fungera som mentorer och vägledare av ditt företag. Den kunskap och erfarenhet de kan tillföra kommer att ge företaget goda förutsättningar för framgångsrik affärsutveckling, större konkurrenskraft och bättre resultat.

Se gärna styrelsen som ett råd av kloka och erfarna personer som kan fungera som mentorer och vägledare av ditt företag.

Har det här gjort dig sugen på att lyfta styrelsen i företaget och sätta dem i arbete? Almis Styrelseguide  ger dig möjligheten skapa ett aktivt, värdehöjande styrelsearbete och bolagsstyrning. Den hjälper dig bland annat att

 

  • få en överblick av vilka krav som ställs på en styrelse
  • förstå ägarnas roll och vilka förväntningar som ställs på dessa
  • välja rätt personer och kompetens till företagets styrelse
  • planera styrelsearbetet och bestämma arbetsformerna
  • avgöra vilka frågor som styrelsen ska arbeta med
  • och mycket annat

Innehållet i guiden bygger på lagstiftning, god styrelsesed samt erfarenheter från framgångsrikt styrelsearbete. Den passar därför aktiebolag i de flesta situationer och faser.