Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration
4 oktober 2018

Ta din idé till marknad – genom fyra faser!

 

Behöver du få hjälp att ta din innovativa idé till marknad? Almi har guiden som tar dig genom fyra faser och gör dig rustad för affärsutveckling på rätt sätt.

Fas 1: Idé

 • I denna fas skapar ni en tydlig beskrivning av idén så att andra förstår vad ni vill göra och varför. Målet är en idébeskrivning, som utgår från er vision och som beskriver det nya erbjudandet.
 • Förklara vilket stort och viktigt problem som ska lösas. Beskriv vilka människor som har störst behov av en lösning och är er primära målgrupp.
 • Beskriv hur det unika erbjudandet ser ut och hur det tillfredsställer kundernas behov. Ta fram en enkel skiss som visuellt förklarar din affärsidé.
 • Beskriv också affärsmöjligheten och hur ni ska tjäna pengar på idén.


Fas 2: Koncept

 

 • Nu är det dags att ta fram ett koncept – verifiera att affärsidén kommer att fungera hållbart och att projektet är genomförbart.
 • Utvärdera volym, konkurrens, genomförbarhet och potential.
 • Skaffa information om kunderna och marknaden – det är helt avgörande för att kunna besluta om affärsidén går att genomföra.
 • Fundera på vilket sätt erbjudandet ska tas fram. Identifiera vilka delar och resurser som behövs för att framställa och leverera erbjudandet.
 • När du har en uppskattning av hur stor marknaden är, möjlig prissättning samt kostnaderna för tillverkning och leverans går det att uppskatta affärspotentialen. Kan verksamheten bära sina kostnader, skapa intäkter och göra vinst på kort och lång sikt?

 

Fas 3: Utveckling

 

 • I utvecklingsfasen kommer arbetet att förbruka alltmer resurser – både tid och pengar. Målsättningen är att utveckla konceptet till ett säljbart erbjudande och leverera till den första kunden.
 • Målet är också att påbörja försäljningen till några utvalda kunder och analysera hur erbjudandet tas emot av dem, hur det används och fungerar.
 • Besluta hur erbjudandet ska utformas, vad det ska innehålla för att kunna säljas framgångsrikt. Inledningsvis bör det vara en testversion eller prototyp som inte behöver vara säljbar. När den är testad mot målgruppen är nästa steg att ta fram en version 1.0 som går att sälja och som gör kunden nöjd, trots så få finesser som möjligt. Alla finesser får vänta till version 2.0. Strategin är att snabbt nå ut på marknaden till minimala utvecklingskostnader och att företaget strävar mot ett positivt kassaflöde.
 • Efterhand som verksamheten kommer igång måste organisationens utveckling tryggas. Det kommer att gå åt resurser för att framställa erbjudandet, marknadsföra, leverera till kund, erbjuda support och förbereda för tillväxt.


Fas 4: Kommersialisering

 

 • Nu är bolaget mer moget. Försäljningen rullar på, leveranserna sköts, kunderna är nöjda och verksamheten börjar bli mer etablerad. Fokus bör nu ligga helt på att öka försäljningen, öka marknadsandelarna eller expandera på nya marknader.
 • Insatserna för att sälja erbjudandet trappas upp i takt med vad ekonomi och strategiska planer medger. Fokus ligger på att få säljprocessen att fungera som det är tänkt. Även marknadsföringen bör brytas ner i detalj så att den kan bli så värdefull som möjligt för företaget.
 • Säkerställ och optimera leverans-, produktions- och distributionsförmåga och hitta möjligheter för expansion.
 • De strategiska besluten handlar nu om att etablera en professionell styrelse, skapa en långsiktigt fungerande organisation och att komplettera med kompetenser som behövs för kärnverksamheten. Ledningen sätter fullt fokus på att nå positivt kassaflöde och lönsamhet samt att maximera avkastningen på genomförda investeringar.
En person som går uppför fyra trappsteg

Läs mer i Almis guide "Fokus affärsutveckling" som du kan ladda ner gratis här: 

Där hittar du också andra användbara verktyg för affärsprocessen.