Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips för innovationsarbetet
Tips och råd

Involvera din målgrupp i innovationsarbetet

På Almis kontor i Malmö jobbar Faten Mustafa som rådgivare. Hon har tidigare bland annat drivit ett stort innovationsprojekt inom sjukvården. Nu hjälper hon andra företagare att lyckas med sina innovationsresor.

– Jag kommer från en bakgrund inom hälso- och sjukvården och drev under flera år ett innovationsprojekt på Region Skåne för att göra ultraljudsdiagnostiken mobil. Konceptet fanns i USA men inte i Sverige och när jag började framföra idén då var det väldigt tröga processer internt för att få gehör.

 

Vad gör man om man som medarbetare har en idé? Faten Mustafa var på väg att bli en intraprenör men kanske fanns inte just där och då de organisatoriska systemen för att fånga upp och stötta hennes projekt. Idén gick inte hela vägen då, men hon berättar att konceptet idag finns inom vården i Helsingborg.

 

– Och även den resan måste man som entreprenör vara beredd på – att någon först kan behöva sondera terräng medan en annan senare lyckas ta innovationen till marknaden, kanske tack vare kapital, tajming eller kontakter, säger Faten som sedan drygt ett år jobbar med innovationsrådgivning på Almi.

Faten Mustafa, innovationsrådgivare på Almi Skåne - öppnas i nytt fönster
Inkludera din målgrupp tidigt – hur ska du annars veta om de verkligen behöver din lösning?
Faten Mustafa, innovationsrådgivare Almi Skåne

Vad skulle du säga är framgångsfaktorer för att lyckas med sin innovation?


– Jag tycker två saker är avgörande: dels hur påläst innovatören är om omvärlden – marknadens behov och konkurrenternas lösningar – och dels att det finns ett team där bakom. Få ensamma entreprenörer har lika bra koll som de som jobbar i team och det är ju egentligen helt självklart. Man kommer betydligt längre på kortare tid om man är flera som jobbar tillsammans mot samma mål.

 

Finns det en rädsla för att berätta om sin idé för andra?


– Ja, för många är det känsligt. Framför allt om de lagt ner mycket tid och energi. De vill inte råka blanda in fel person i sitt företag och inte heller riskera att någon stjäl idén och genomför den själv.

Men Faten påpekar att de flesta till slut inser att de inte har något val. Om de inte berättar om sina lösningar för varken kunder eller potentiella partners – hur ska de då lyckas?

 

– Man måste våga vända sig till sin målgrupp och berätta att man har en lösning på deras problem. Knepet är att berätta vad man löser men inte exakt hur man gör det. Och sedan gäller det att lyssna noga kring intresset och det gensvar man får. Det kan vara viktig input till den fortsatta utvecklingen.

 

Precis som i ditt fall uppstår ju ofta idéer internt på företag. Hur skapar man en kultur som främjar detta?

 

– Googlemodellen har blivit väldigt omtalad just när det gäller att skapa en innovativ företagskultur. Där ska 70 % av ens arbetstid läggas på vanliga arbetsuppgifter och 20 % på interna projekt som utvecklar och tilltalar dig och samtidigt ger en tydlig nytta för företaget. Och de sista 10 % äger du helt själv – vad skulle du vilja göra för att öka ditt välbefinnande? Med detta upplägg tror Google att de får det absolut bästa ut av sina medarbetare och deras innovationskraft.

Man måste våga vända sig till sin målgrupp och berätta att man har en lösning på deras problem.

Formulera din idé genom NABC-modellen

Man kan säga att det finns två sätt att innovera på: antingen genom att uppfinna något helt nytt eller genom att förbättra en befintlig produkt eller tjänst och på så sätt skapa nytt värde för kunden.

 

– Oavsett om det är en ny eller förbättrad produkt är det bra att formulera sin idé för att kunna reda ut om den kommer funka. Ett verktyg vi brukar tipsa om för att få med alla delarna i idéformuleringen är NABC-modellen.

 

När man väl har formulerat sin idé, vad är viktigt att göra då?


– Att testa sitt koncept mot målgruppen – så tidigt som det bara går! Man tror många gånger att kunden verkligen vill ha det man kommit på, men det måste verifieras. Det går att göra på många olika sätt. Till exempel genom testförsäljning via nätet, man kör annonser på Google eller Facebook och simulerar att produkten finns och är till salu – vilka individer hade då handlat? Ett annat sätt kan vara att identifiera hur ens målgrupp jobbar, om det exempelvis gäller en produkt för sjukvården, och fråga om de är intresserade av att ingå i en pilotstudie.

 

Vilka misstag är vanliga att göra i marknadstest-fasen?


– Att man bara pratar med en liten del av sin målgrupp och får missvisande svar. Om man exempelvis har utvecklat en pilatesboll som i stort sett alla kan använda så ska man kanske inte bara prata med hälsointresserade, som ju antagligen kommer vara positiva, utan med den breda massan. För även om de hälsosamma är early adaptors som du riktar dig mot inledningsvis så kommer det vara den stora massan som ger dig volym i affären senare – såvida din produkt också uppfyller deras behov.

Faten berättar att folk gärna är frikostiga i enkätsvar men att en produkt i skarpt läge inte nödvändigtvis är lika intressant.

 

– Ingen marknadsanalys är helt hundra och den risken måste man ha med sig. Därför är nästa naturliga steg att utveckla en prototyp.

 

Detta görs av två undersökande skäl – hur kan produkten framställas och hur intressant tycker kunden att lösningen är nu, när de också kan pröva den?

 

– Vissa produkter kostar ju kanske miljontals kronor att ta fram, och då gäller det att hitta på en miniversion som är presentabel och går att förstå. Prototypen behöver inte ha alla nödvändiga funktioner färdiga, det kan vara en funktionsmodell – eller en ännu tidigare mockup – som på ett enkelt sätt visar hur produkten är tänkt att fungera. På så vis kan man för-testa funktionen och få värdefull input från användaren på sin produkt.

 

Någonstans i den fasen behöver man väl också börja kalkylera för caset?


– Ja definitivt, när du väl visar din prototyp på marknaden behöver du veta lite om detta. I början får man ju uppskatta kostnader för produktion, förpackning och distribution, och sen justera ju närmare lansering man kommer, men det är ändå viktigt att ha ett hum om prisnivåerna redan första gången du träffar potentiella kunder. Är de riktigt intresserade måste man ha kollat upp alla omständigheter så att man vet att man verkligen kan leverera.

 

Hur kan Almi hjälpa de med innovativa idéer?


– Förutom rådgivning så har vi ett innovationslån för företag med innovativa projekt. Pengarna man lånar kopplas då bara till projektet vilket gör att man slipper äventyra hela företaget för att våga satsa. Om projektet av någon anledning inte flyger kan lånet skrivas av utan återbetalningskrav, vår vilja är att entreprenörer ska våga satsa på innovation!