Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Perspektiv på den rådande coronakrisen
Personliga reflektioner från Almis vice vd, Nationella kund och affärschef & Nationella kreditchef
Inspiration

Hur påverkar coronakrisen företagandet i Sverige?

I en serie artiklar kommer Sara Brandt, Vice vd Almi, Juliana Perez Falke, Nationell kund och affärschef, och Kristian Hasslöf, Nationell kreditchef, att ge sina personliga reflektioner angående den pågående coronakrisen.

Tillsammans bildar de ett starkt team, och med sina olika kompetenser och erfarenheter kommer de kunna ge olika och intressanta perspektiv på den rådande krisen, som till exempel:

 

  • hur ser det ut i samhället i stort
  • hur påverkar det små och medelstora företag
  • vilka trender ser vi på Almi
  • tips på vad du ska tänka på när du ansöker om lån
    … och mycket mer.

Men framför allt kommer de titta framåt. Krisen kommer att gå över och då gäller det att vara förberedd. Och det finns mycket du och vi på Almi kan göra redan nu.

 

Om det kommer denna artikelserie att handla om.

Sara Brandt, vice vd Almi

 

Vår vice vd reflekterar över coronakrisen och vad den innebär för svenska små och medelstora företag. 

De långa månadernas vår

 

Även om den mest akuta fasen av coronakrisen tycks vara över är krisens negativa effekter på företagen stor och läget fortfarande svårt. Sara Brandt reflekterar över den fortsatta vägen ur krisen.

Dags att tänka på nästa steg

Juliana Perez Falke, Nationell Kund och affärschef 

 

Än har inte pandemin släppt taget och det finns inga tydliga svar kring hur framtiden kommer se ut. Klockan vrids tillbaka både bokstavligt och mentalt nu när hösten är här och smittspridningen och restriktionerna ökar. Trots att både pandemin och årstiden känns grå så behöver vi tillsammans ha siktet framåt och se att det finns ljus vid horisonten. 
Även företagarnas klockor vrids tillbaka men siktet är framåt

 

Ofta har framgångsrika företagare en tydlig profil, en djup kunskap om ett specifikt område där de kan se innovationsmöjligheter och marknadsgap. Men vi vet också att ingen kan allt. Att knyta till sig människor med andra styrkor, kunskaper och erfarenheter än de egna är en viktig framgångsfaktor när man bygger eller utvecklar företag. Ett team som kompletterar varandra är guld värt för företaget.

Vikten av intraprenören

 

Juliana Perez Falke, Nationell kund och affärschef, delar med sig av hur vår data över låneansökningar en bra källa till kunskap till vilka effekter coronaviruset har haft på Sveriges företagare. 

Så slår viruset mot Sveriges små och medelstora företag 

 

Kristian Hasslöf, Nationell kreditchef

 

Det kan vara svårt att förstå hur man som företagare bäst förbereder sig inför en låneansökan. Här delar Kristian med sig av sina råd och reflektioner av vad som kan göra processen lite lättare.

Så söker du lån