Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Juliana Perez Falke: Vi behöver tillsammans ha siktet framåt och se att det finns ljus vid horisonten
Tips och råd

Även företagarnas klockor vrids tillbaka men siktet är framåt

“Hur länge ska det här hålla på?” Jag vet inte hur många gånger jag fått frågan nu i höst, och jag har själv tänkt likadant. Än har inte pandemin släppt taget och det finns inga tydliga svar kring hur framtiden kommer se ut. Klockan vrids tillbaka både bokstavligt och mentalt nu när hösten är här och smittspridningen och restriktionerna ökar. Trots att både pandemin och årstiden känns grå så behöver vi tillsammans ha siktet framåt och se att det finns ljus vid horisonten.

Vi på Almi talar med och träffar (digitalt, nuförtiden) tusentals företagare, för att se vilken expertis och erfarenhet vi kan erbjuda för att de ska lyckas i sina satsningar. Det gör att vi har mycket bra data på hur små- och medelstora företag i Sverige mår. På det hela taget är tongångarna optimistiska även om det förstås skiljer sig mellan regioner och mellan branscher.


Nya investeringar genomför företagare när de känner en framtidstro, därför är våra lån en bra indikator för hur ljus framtiden känns för företagen. I vår data är det tydligt att Almis utlåning för investeringar ligger på en fortsatt hög nivå under Q3. Många som i början av våren hamnade i likviditetsbrist har nu tagit sig igenom den akuta situationen och många företag gör nya tillväxtsatsningar som de behöver finansiera. Vi kan således se att många företagare är inne i en fas av omställning och tillväxt.

Vi kan således se att många företagare är inne i en fas av omställning och tillväxt.

Nyligen gjorde vi en undersökning bland mer än 100 bankchefer över hela landet för att se om de delar vår syn. Här är de två viktigaste insikterna jag tar med mig från undersökningen.

 

  • Fler tror på bättre tider. Bankcheferna ser ljusare på framtiden än tidigare i år. Drygt en av tre tror att den kommer att stärkas, vilket är betydligt högre än de senaste kvartalen. En majoritet tror också på stärkt konjunkturutveckling på lång sikt och andelen ligger klart högre än föregående mätning.
  • Lånebehovet ökar. Hälften av bankcheferna bedömer att utlåningen till företag kommer att öka under fjärde kvartalet medan något mindre än hälften tror att den kommer att vara oförändrad. Behovet ökar i de flesta branscher, men mest i bygg- och anläggning samt tillverkningsindustri.

Min egen analys är att många företagare gjorde det enda rätta i våras, de såg över sin ekonomi, minimerade sina kostnader och sökte nya intäktskällor. De gjorde en omställning för att anpassa sig till en ny situation, för att säkerställa sin överlevnad.

 

När jag i förra veckan skrev den här artikeln så drog jag slutsatsen att läget på det hela taget inte var så mörk som det ibland kunde kännas. Min slutsats blev över några timmar gammal då ökad smittspridning konstaterades och nya restriktionerna kommunicerades ut. Denna vecka står vi således inför nya förutsättningar och det ständiga omställningsarbetet är inte längre en rekommendation utan ett faktum och ett måste.

Denna vecka står vi således inför nya förutsättningar och det ständiga omställningsarbetet är inte längre en rekommendation utan ett faktum och ett måste.

Låt oss vrida tillbaka klockan för att se vad vi lärde oss i våras och vad som kan tas med in i den nya situation som nu råder. Företag är som individer där alla har olika förutsättningar att utvecklas, växa och ställa om. Vår data visar att vissa företag har ett utmanande läge på grund av pandemin medan många andra har stark investeringsvilja och påverkas inte alls i någon hög grad.

 

Tillsammans med Almis rådgivare kan du som företagare arbeta med hur just ditt företag behöver ställa om, analysera olika scenarion och stärka dig i att vara beredd inför vad som komma skall. För som alla företagare vet är vägen alltid framåt, och det är framåt man måste rikta både sin blick och sin energi för att stå redo när det är dags att vrida fram klockan.

juliana-perez-falke
Juliana Perez Falke, Nationell kund och affärschef

Perspektiv på den rådande coronakrisen

Fler personliga reflektioner angående den pågående coronakrisen från Sara Brandt, vice vd Almi, Juliana Perez Falke, nationell kund och affärschef, och Kristian Hasslöf, nationell kreditchef, hittar du här