Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Kristian Hasslöf: Så söker du lån
Tips och råd

Almis nationella kreditchef visar vägen genom ansöknings-processen

Jag vet att det kan vara svårt att förstå hur man som företagare bäst förbereder sig inför en låneansökan. Låt mig därför dela med mig av mina råd och reflektioner av vad som kan göra processen lite lättare.

Visa att du kan betala tillbaka

Att låna ut pengar till ett företag är förknippad med risk. Ju mindre den risken är, desto mer sannolikt är det att du får ett positivt besked på din låneansökan.


Det är alltså bärkraftigheten och återbetalningsförmågan i ditt företag som är avgörande och det är den du behöver förklara på ett tydligt sätt. Realistiska siffror i dina kalkyler är A och O och du måste kunna visa att bolaget har ett kassaflöde som kan klara av amorteringar och räntekostnader i det långa loppet. Varken ni som låntagare eller vi som långivare är betjänta av att basera ett kreditbeslut på ett luftslott. Tillsammans ska vi säkerställa att lånet ger den nytta till företaget som är tänkt.


Även om ditt företag inte har ett positivt kassaflöde (exempelvis för att det är nystartat eller expanderar kraftigt) så behöver det inte direkt betyda att du får avslag. Vi på Almi väger in många faktorer och gör en bred analys. Vi träffar alltid dem som söker lån hos oss och tar in både affärsidén, dina individuella förutsättningar och erfarenheter du har och kan dra nytta av.

 

För att få hela bilden av ett företags bärkraftighet tittar vi på saker som affärsmodellen, produktutbud, bolagsstyrning, ägarförhållande, ledningens sammansättning. Att göra det kräver både kunskap och erfarenhet eftersom de finansiella siffrorna bara är en del av den kartläggning vi gör.


Att få ett avslag på grund av att företaget inte klarar att bära ett lån kan kännas tungt men ansvarsfull kreditgivning är viktigt för att undvika en ohållbar situation för företaget, både nu och för framtiden.

Att få ett avslag på grund av att företaget inte klarar att bära ett lån kan kännas tungt men ansvarsfull kreditgivning är viktigt för att undvika en ohållbar situation för företaget, både nu och för framtiden.

Det viktiga är inte om prognoserna är rätt utan resonemanget bakom dem

En kreditprocess handlar om att bedöma bärkraftigheten i ditt bolag. Är dina prognoser realistiska? Det vet förstås ingen i dagens läge, så vad alla långivare kommer att kolla på är hur du resonerar utifrån olika scenarion och hur de påverkar bolagets utveckling och framtid. Därför är det är viktigt att du har tänkt igenom och analyserat din affärsmodell utifrån rådande läge inför att du ansöker om lån.


Om det är någon gång det är klokt att måla fan på väggen så är det nu - gör en worst-case-prognos och se vilka effekter det kommer att få. Syftet är att se vad ni klarar av när det gäller försämrad omsättning och lönsamhet. Coronakrisen gör att svängningarna blir mycket kraftigare än vad företag normalt räknar på. Att mer än hälften av omsättningen försvinner är osannolikt i vanliga fall men har likväl blivit verklighet för många företag idag.

 

Så när ni gör er worst-case-prognos - var riktigt, riktigt pessimistisk. Se det också som en övning som ni har nytta av internt i er framtidsplanering eftersom det ger en grund att utgå ifrån när ni planerar för de kommande månaderna och åren.


Genom vår tjänst Simulera din affär kan du tillsammans med Almis rådgivare titta på hur ekonomin i företaget kommer påverkas av olika scenarion. Genom att utgå från dina egna siffror och testa olika teser kring både intäkter och utgifter kan du få en överblick av hur det slår på resultatet.

 

Det ger dig viktiga insikter kring vilka åtgärder du behöver ta och skapa en handlingsplan med det som utgångspunkt. Med stöd i handlingsplanen kan ni som företag se vad som behöver göras för att både överbrygga krisen och för att skapa en hållbar tillväxt.

Så när ni gör er worst-case-prognos - var riktigt, riktigt pessimistisk.

Tid är pengar

En utdragen kreditprocess som tar tid gynnar ingen. Den vanligaste orsaken till att en ansökan tar tid att behandla är att vi inte fått tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning. För att korta ner tiden för en kreditprocess så kan du tänka på 3 saker:

 

  • Beskriv din verksamhet utförligt så att vi på ett enkelt sätt kan förstå din verksamhet. Beskriv även på vilket sätt lånet gör skillnad och vilken risk det innebär.
  • Ta kontakt med din bank. Almi är en marknadskompletterande aktör. Genom att vi tar högre risk än bankerna så kompletterar vi marknaden. Därför är det alltid bra att börja söka lån hos en bank. I de allra flesta kreditupplägg så delas risken dvs lånet av tre aktörer, banken, Almi och ägaren genom egen insats.
  • Bifoga så utförliga sifferunderlag som möjligt, exempelvis historiska siffror, delårsresultat, intäktsprognoser och likviditetsbudgetar.

 

Rustad för framtiden

Att låna pengar under pandemin skiljer sig inte ifrån hur det fungerar i vanliga fall. Däremot är alla prognoser mer osäkra än vid ett normalläge. Vårt mål är att du som företagare ska genom vår rådgivning få en större förståelse för din egen verksamhet för att stå bättre rustad både i krisen och för framtiden.

 

Kristian Hasslöf

nationell kreditchef

Perspektiv på den rådande coronakrisen

Fler personliga reflektioner angående den pågående coronakrisen från Sara Brandt, vice vd Almi, Juliana Perez Falke, nationell kund och affärschef, och Kristian Hasslöf, nationell kreditchef, hittar du här

Missa inte!

Nästa steg - podden som tar företagande på allvar

Ett samarbete mellan Almi och Vad Vi Vet