Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Juliana Perez Falke: Så slår viruset mot Sveriges små och medelstora företag
Tips och råd

Krisen ställer oss inför transformationens tid

Genom folkhälsomyndighetens data får man en bild av hur Coronaviruset sprids över landet. Vill man istället försöka förstå de effekter som viruset haft på Sveriges företagare är vår data över låneansökningar en bra källa till kunskap.

Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt. För att ge bärkraftiga företag bättre möjligheter att ta sig genom krisen lanserades Almis Brygglån den 27 mars. När vi analyserar vår data om ansökningar av Brygglånen ser vi samma fördelning över landet som Folkhälsomyndighetens data visar över smittspridningen.

Takten i inkommande låneansökningar korrelerar med smittspridningen

Smittspridningen var initialt som störst i Stockholm/Sörmland och i skrivande stund befinner sig ungefär fyra av tio av de smittade i dessa regioner. Takten i inkommande låneansökningar var inledningsvis som störst i huvudstaden och har därefter ökat i fler regioner i takt med att krisens effekter blivit kännbara. Gotland, Blekinge och Värmland har i antal lägst ansökningar, och där finns också minst antal företag och minst antal smittade.

Skillnader mellan branscher och företagsstorlek

Vår data visar att krisen initialt har slagit hårt mot små företag. Drygt åtta av tio som ansökt om Brygglån har färre än tjugo anställda. 82 procent av propåerna kommer från företag med upp till 50 mkr i omsättning.


I statistiken syns även tydliga skillnader mellan branscher. Hotell och restaurang samt handel är de branscher som drabbas hårdast av att vi slutat resa och inte rör oss ute alls lika mycket. Tillverkningsindustrin har också påverkats mycket, till följd av tapp i efterfrågan och begränsningar i de globala värdekedjorna.

Sedan tidigare kriser vet vi dock att den innovativa förmågan stärks under svåra tider. Den innovativa kraft som finns hos företagen kommer accelerera och vi kommer se nya affärsmodeller som bättre svarar upp mot efterfrågan som nu ändrar karaktär.

Den innovativa förmågan stärks under svåra tider

Samtidigt som Folkhälsomyndighetens kurva över antalet sjuka börja plana ut är det tydligt för oss att näringslivets kurva över antalet drabbade företag ännu bara befinner sig i början. Att krisen kommer slå hårt mot företag vet vi och antalet konkurser kommer sannolikt bli stort.


Sedan tidigare kriser vet vi dock att den innovativa förmågan stärks under svåra tider. Den innovativa kraft som finns hos företagen kommer accelerera och vi kommer se nya affärsmodeller som bättre svarar upp mot efterfrågan som nu ändrar karaktär.

Vi står inför transformationens tid

Även om näringslivet befinner sig i början av en utmanande tid så kommer många företag hitta innovativa lösningar för att ta sig genom krisen. Ser jag till branscher så tror jag att fastighetsbranschen, äldrevården och besöksnäringen kommer transformeras.


Fastighetsbranschen står inför utmaningar när fler företag inser att det fungerar bra att arbeta hemifrån och behovet av kontorsytor förändras. Även behovet av kommersiella lokaler påverkas när vårt sätt att konsumera och köpa varor digitalt har accelererats under krisen. Jag är säker på att vi kommer se innovativa lösningar i fastighetsbolagen.


Äldrevården har under krisen stått i fokus och utmaningar inom branschen har belysts. Innovativa företagare kommer dras till branschen för att hitta nya sätt att driva framtidens äldreboenden.
Hemester blir sommarens fluga när vi alla tar vår semester på hemmaplan, men hur långvarig populariteten blir återstår att se. Det som står klart är att besöksnäringen kommer behöva skapa och paketera nya upplevelser för inte bara ditresta resenärer utan även för lokalborna.


Jag ser fram emot att följa alla nya innovativa affärsmodeller som kommer utvecklas innan den innovativa kurvan planar ut. Transformationens tid är här.

 

Juliana Perez Falke

nationell kund och affärschef

juliana-perez-falke
Juliana Perez Falke, Nationell kund och affärschef

Perspektiv på den rådande coronakrisen

Fler personliga reflektioner angående den pågående coronakrisen från Sara Brandt, vice vd Almi, Juliana Perez Falke, nationell kund och affärschef, och Kristian Hasslöf, nationell kreditchef, hittar du här

Missa inte!

Nästa steg - podden som tar företagande på allvar

Ett samarbete mellan Almi och Vad Vi Vet