Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Behöver ditt företag digitaliseras?
Hos Almi kan du få vägledning hur ditt företag kan ta fram en strategi för digitalisering och digital utveckling
Tips och råd

Digitaliseringsstrategi för företag

Dagens samhällsutveckling drivs mycket av digitaliseringen. När ett företag ska göra en digitaliseringsresa är det viktigt att göra på rätt sätt – direkt. Då gäller det att ha något att hålla sig i. En digitaliseringsstrategi helt enkelt.

Strategi för digitalisering

För många företag handlar digitalisering om att hitta bättre, mer lönsamma och effektivare sätt att göra affärer.


För att skapa rätt grund för att kunna lyckas med sin digitala utvecklingsresa krävs en genomtänkt digital strategi. I en strategi för digitalisering bör företag sätta sin vision med digitaliseringen och vilken riktning företaget bör ta framåt.


Som alltid bör kunderna vara i fokus när strategin sätts: Vilka behov och vilket beteende har kunderna? Analysera hur kundupplevelsen kan förbättras med hjälp av digitalisering och bygg strategin utifrån det.


Tack vare digitalisering finns många bra verktyg för att företag kan göra en analys baserad på fakta. Mät och analysera relevant data till din strategi.

Digital utveckling för företag

Hur den digitala utvecklingen bör se ut beror såklart till stor del på vilken bransch företaget verkar inom. En del företag är digitala från start, medan andra inte har det naturligt utan behöver fokusera mer på det.


Genomgående är ändå att digital utveckling för företag leder till bättre struktur över företagets arbetsuppgifter, processer och att företaget kan stärka sin konkurrenskraft.

Vad innehåller en digitaliseringsstrategi?

Som nämnt kan företagets digitaliseringsstrategi innehålla olika saker beroende på företagets bransch. Men viktigt är att utgå från följande frågor:

 

 • Hur kan digitaliseringen ge företaget störst effekt?
  Här krävs eftertanke kring vilka effekter som företaget vill uppnå?
 • Hur ser företagets nuläge ut?
  Många företag arbetar digitalt redan idag. Det är utifrån detta nuläge som ni ska ta er vidare.
 • Hur ser er framtida målbild ut?
  Med en målbild skapar ni en handlingsplan för att också nå målen.

I strategin lyfter företaget alltså blicken och förtydligar företagets målbild för digitalisering både på kort och på lång sikt.

Nationell digitaliseringsstrategi

Sverige har en nationell digitaliseringsstrategi med inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda möjligheterna med digitalisering.

 

För att nå det målet innehåller strategin fem delmål om:

 

 • Digital kompetens
 • Digital trygghet
 • Digital innovation
 • Digital ledning
 • Digital infrastruktur

Låt dig inspireras till företagets digitaliseringsstratetgi – och kontakta Almi för att ännu mer fördjupning.

Digitalisering 2020 - för dig utanför storstadsregionerna

Ett samarbete mellan Almi & Tillväxtverket

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet.

 

Fokus ligger på digitalisering och vänder sig till dig som har ett litet till medelstort företag, oavsett bransch, och som befinner dig utanför storstadsregionerna, och som har någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa.

 

Mer om Digitalisering 2020 hittar du här

 

Till vem vänder sig Digitalisering 2020?

Denna satsning vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher som befinner sig utanför storstadsregionerna och som har någon form av digitala planer samt en önskan att genomföra dessa.

 

Kontakta oss via telefon 0771-55 85 00 eller fyll i formuläret längst ner på sidan.