Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Fyra hållbarhetsaspekter när du ska exportera

Håkan Zinders

Vad bör man tänka på för att lyckas med hållbarhet i sin exporterande verksamhet? Almis hållbarhetschef Håkan Zinders berättar om de olika områden han rekommenderar att företag tittar extra på inför sitt inträde på exportmarknaden.

När man går in på en exportmarknad blir vissa och ibland nya frågor extra viktiga att beakta ur ett hållbarhetsperspektiv. Även om varje verksamhet står inför en just för dem unik situation, finns det ändå några gemensamma områden som är viktiga att resonera kring och ha en plan för.

Anti-korruption

Anti-korruption är ett av de absolut viktigaste områdena. Missar man eller gör fel här kan det stå företaget väldigt dyrt. Det innebär också att skadliga maktstrukturer bibehålls och det behöver man som företagare vara medveten om. Den företagare som är på väg att exportera sin produkt eller tjänst behöver ställa sig en rad frågor:

 

  • Hur görs vanligtvis affärer i det här landet?
  • Vad är det för normer som styr och vilket är det vedertagna sättet att göra affärer på?
  • Vilken policy har ni som företag kring hur ni vill – och inte vill – göra affärer?

Om företaget diskuterar de här frågorna, och potentiella situationer som kan uppstå, är man bättre rustad att hantera det som kan dyka upp. Det här är naturligtvis inte alltid lätta frågor att ta i och korruption kan ta sig uttryck på väldigt många olika sätt. Transparency International är en bra källa till mer information, med sin erfarenhet och sitt korruptionsindex som rankar länder utifrån förekomsten av korruption.

Distributionsledet

Sedan är det viktigt att analysera distributionsledet – vilka hållbarhetskrav kan ställas på agenter, samarbetspartners och distributörer i de länder man planerar att exportera till? Om verksamheten är van vid att arbeta hållbart med distribution, leverans och transport i Sverige kan man se över vilka hållbarhetsaspekter som företaget vill ta med när det går in på en exportmarknad.


Jag tycker utgångspunkten bör vara att minst samma nivåkrav avseende hållbarhet ska ställas på de distributörer och partners man vill samarbeta med i de specifika länderna, även om viss anpassning kanske behöver göras beroende på nationella förutsättningar.

Lagstiftningen

En annan sak att se över är lagstiftningen i det land man ska exportera till, det gäller allt från miljölagstiftning till konsumentskydd. Här kan man börja med att göra en översyn för att identifiera de lagar som berör produkten/tjänsten i nuläget. Ser lagstiftningen annorlunda ut i landet ni ska exportera till?

Kommunikation

Det fjärde området är ett som man kanske inte tänker på så ofta när det kommer till hållbarhetsfrågor, nämligen kommunikation och marknadsföring. Finns det anledning att göra förändringar i hur produkter eller tjänster kommuniceras i samband med att man går in på en ny exportmarknad? Kanske finns det en annan miljömärkning eller säkerhetsklassning i det landet?

 

Givet att man redan har en kommunikation kring det hållbara arbetet på den svenska marknaden kan man fråga sig: Hur kommer kommunikationen kring er hållbarhet påverkas av att ni tar er till en ny marknad? Här kan olika typer av branschorganisationer vara till hjälp, som i sin tur har systerorganisationer i de aktuella länderna.

 

För den som vill fördjupa sig, finns mer information att hämta hos till exempelvis Business Sweden. Men för den som precis är i färd med att komma igång med export kan mängden av hållbarhetsaspekter och referenser till internationella ramverk kännas överväldigande.


Almi kan tillsammans med er som företag hitta just er verksamhets viktigaste hållbarhetsfrågor – så att ni är rätt rustade inför er kommande export och tillväxtfas!

 

Håkan Zinders
Hållbarhetschef

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?