Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Generations- eller ägarskifte

Att sälja sitt företag är inte enkelt. Det är inte heller att köpa ett familjeägt bolag för den delen. Frågorna är många och det är många känslor som kommer upp till ytan, både hos säljare och köpare.

Men frågorna skiljer sig åt för de olika grupperna, för säljarna handlar det ofta om: Vem är jag utan företaget? Vad vill jag göra sen? Vill jag vara delaktig i företag framåt? Hur kommer det i så fall att påverka bolaget, organisationen, köparen och så vidare?


För köparen handlar det ofta om: vill jag att mamma eller pappa ska finnas kvar i bolaget och i så fall i vilken roll? Jag har flera syskon, men bara jag som vill ta över – vad innebär det? Köper du ett bolag som inte är inom familjen? Hur förhåller du dig då? Organisatoriskt eller kompetensmässigt?

Tre faser att ta sig igenom

 • Strategifasen
  Hur ser bolaget ut, vilka köpare finns, hur gör vi det här? Det är här man tar reda på all fakta. ”Klär bruden” om man så vill och hittar en köpare.
 • Transaktionsfasen 
  När du har en motpart och börjar förbereda för att faktiskt sälja. Nu görs en företagsbesiktning och man inleder avtalsförhandlingen och driver igenom affären.
 • Integrationsfasen 
  När ska medarbetare få reda på vad som hänt, är alla förberedda på vad som kan hända då? Det är inte ovanligt att folk väljer att sluta, hur säkrar man nyckelkompetens etcetera. Vad händer med kulturen i bolaget, vill du bevara den eller förändra den och oavsett vad du vill, hur påverkar det då med en ny ägare?
Ta kontroll över situationen och vad du faktiskt vill med förtaget framåt. Var den som driver. Genom att lyfta frågorna och fundera över dem skaffar man sig kontroll.
Stina Franzén, rådgivare Almi Kalmar

Lär och inspireras av andra

I detta avsnitt av företagarpodden Nästa steg berättar två företagare om hur de gjorde sitt ägarskifte. I avsnittet får du även tips och råd från Stina Franzén. Missa inte det! 

Hör av dig till Almi

Almi kan stötta dig med generationsskiften, men även om du du fastnat i gamla hjulspår och vill ha hjälp att lyfta blicken. Vill du till exempel påbörja eller utveckla ditt hållbarhetsarbete och rusta dig för framtiden? Eller har en spännande investering på gång och har behov av finansiering?


Detta och mycket annat kan vi stötta dig med och allt börjar med ett första möte där vi tillsammans tittar på ditt företags behov och vilka utmaningar ni står inför just nu och såklart vad som är ditt nästa steg.

Det första steget är alltid det största – så kontakta oss för ett första samtal.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?

Tre råd när du står inför ägarskifte

Kalmar län har en hög andel äldre företagare vars företag skapar många arbetstillfällen i regionen. För att inte gå miste om dessa och för att se till att dessa fina, äldre bolag lever kvar anordnade Almi Kalmar under hösten 2021 två vd-grupper – en grupp för säljare, den andra för köpare –  för att fånga upp behoven och stötta och hjälpa till vid en ägarväxling eller generationsväxling. 

 

Stina Franzén.JPGAnsvarig för grupperna var Stina Franzén, rådgivare på Almi, som har lång erfarenhet med att hjälpa företagare med generationsskiften.


Här är hennes tre främsta tips till när man funderar på att sälja sitt företag är:

 

 • Prata om förväntningar
  Den enskilt största fallgropen är att man inte pratar med varandra. Att man från två håll, en köpare och en säljare, inte diskuterar hur man tänker och att det finns underliggande förväntningar som man inte talar om.
 • Kommunicera om framtiden
  Det är viktigt att reda ut hur parternas tankar går och hur de ser på rollerna, förväntningarna och framtiden för företaget, konstaterar Stina.
 • Beskriv ägarbytet noga
  Ett annat fel är att man inte beskriver ägarbytet tillräckligt tydligt. Stina poängterar att det är av respekt för alla inblandade att man pratat igenom om bestämt sig att hålla sig till det.