Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Hjälp ditt företag att göra sig förberett för en hållbar framtid

Näringslivets hållbarhetskrav ökar i många branscher. Underleverantörer och mindre företag kommer få allt högre krav på sig. Så här tar du reda på vad ditt företag kan göra för att hänga med i framtiden.

Pia Bürén, rådgivare Almi
Pia Bürén, rådgivare Almi

- Om företagen inte ställer om till hållbarhet är de borta från matchen, säger Pia Bürén som är rådgivare på Almi. Hon hjälper små och medelstora företag ställa om eller accelerera sitt hållbarhetsarbete.


Stora företag med fler än 250 anställda behöver hållbarhetsredovisa och måste därför välja sina leverantörer utifrån vilka som kan redovisa att de arbetar hållbart. Det gör att företag som inte har tagit ett steg i den riktningen hamnar efter.


- Vem faxar idag? Det är en naturlig utveckling. Alla vill vara med på banan, likställer Pia situationen.


Almis satsning Framtidsgeneratorn kan hjälpa företag ta reda på hur just de kan bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med en av våra rådgivare får du som företagare hjälp att formulera vilka hållbarhetsmål som passar dig och ditt företag, utifrån Förenta Nationernas globala mål och ISO 26 000, som är en guide till vad socialt ansvar kan innebära.

- Kunderna är verkligen med i ett större sammanhang. Det är ju små och medelstora företag som driver Sverige framåt. De inser att deras arbete dockar in under ISO 26 000 och Agenda 2030. Folk blir väldigt glada när de förstår att de är med och bidrar, säger Pia.


Den första delen av Framtidsgeneratorn kallas för framtidsdialogen. När företagen förstår var de redan bidrar någonstans vill de börja diskutera hur de kan fortsätta det arbetet. Då kan företaget gå vidare i en hållbarhetsworkshop där man får hjälp från en rådgivare att ta fram en handlingsplan. Företagen får även hjälp med att urskilja vilka hållbarhetsområden som kan ha extra stort affärsvärde.


- I min värld skulle folk stå och köa för att ta del av det här, säger Pia. Satsningen är helfinansierad av Europeiska Socialfonden, ESF, som stöttar sysselsättning i Europa. Det gör att företag kan få hjälp från Almi att komma igång med sin hållbarhetsutveckling, helt gratis fram till oktober i år.


- ESF kom och knackade på Almis dörr och frågade om vi kunde hjälpas åt att stötta små och medelstora företag att sätta hållbarhet på kartan, berättar Pia.

Hållbarhet ska vara roligt. Det ska vara roligt att driva affärer. Det är roligt att bidra och det är inte svårare än att börja titta på de här frågorna.
Pia Bürén

Hon berättar om, vad hon kallar för ett, “supermiljöbolag”, vars affärsidé var att verka för miljön. För dem var det svårt att se hur de på andra sätt kunde bidra till ett hållbart samhälle. Sedan insåg de värdet av att bygga hållbara lösningar även inom bolaget, det vill säga skapa en bra och trygg arbetsplats för sina anställda.


Det finns flera material som det är brist- eller leveransproblem med. Pia menar att de som trots bristen väljer bort leverantörer som inte håller den hållbarhetsstandarden man vill leva upp till är hjältar.


- Börjar en ställa frågan blir det ringar på vattnet, säger Pia.


Det finns även exempel på företag som har utvecklat och breddat sin affärsmodell när de har börjat arbeta med sin hållbarhet.

 

- Vi jobbade med ett företag som tillverkar robotar som skulle städa i ladugårdar där det gick djur. Och de insåg att de här robotarna kan användas i andra utrymmen också.


Det här är inte bara någonting för medelstora företag med hundratals anställda. Små konsultföretag med en eller två anställda kan också vara med och påverka genom att påminna sina kunder om att prata och skriva om hållbarhet.


- Hållbarhet ska vara roligt. Det ska vara roligt att driva affärer. Det är roligt att bidra och det är inte svårare än att börja titta på de här frågorna, säger Pia.

 

(Intervjun är ursprungligen publicerad på Vad Vi Vet)

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

efs-logga.jpgInsatsen är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.