Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Inspiration
2 januari 2019

Så förbereder du bolaget inför brexit

Storbritannien lämnar EU och det påverkar många svenska bolag. Vi sammanfattar och ger dig snabbguiden för hur ditt bolag bör agera.

Turerna kring Storbritanniens utträde ur EU har varit och är en rörig historia. Ännu är långt ifrån allt klart men en del saker vet vi: Storbritannien väntas lämna den 29 mars 2019 och detta kommer att påverka dig som företagare som på ett eller annat sätt arbetar mot den brittiska marknaden. Om det får stora konsekvenser eller mindre är helt beroende på hur verksamheten ser ut, men också hur resultatet efter förhandlingar och omröstningar landar.

 

För att sammanfatta läget:

  • Storbritannien har röstat om utträde som alltså är planerat till den 29 mars. Den brittiska regeringen har tillsammans med EU godkänt ett avtalsförslag som reglerar utträdet. Men även det brittiska parlamentet måste ta ställning till avtalet i en omröstning vi ännu inte vet exakt när den kommer att ske.

  • Om ett avtal ros i hamn kommer det att styra vilka regler som gäller under den övergångsperiod som kommer att sträcka sig fram till sista december 2020. Enligt det liggande avtalsförslaget kommer övergångsperioden att fungera på ungefär samma sätt som det fungerar idag då Storbritannien kommer att stanna kvar i EU:s inre marknad och tullunion. Det betyder att du som företagare vinner mer tid till att genomföra de förändringar som brexit kräver. Det är också under övergångsperiod som EU och Storbritannien kommer att förhandla fram ett nytt avtal som i sin tur reglerar vad som händer efter 31 december 2020.

  • Om det brittiska parlamentet däremot röstar emot avtalsförslaget lämnar Storbritannien EU:s inre marknad och tullunion direkt den 30 mars 2019. Från och med då kommer all import och export från och till Storbritannien att falla under samma regelverk som import/export från andra länder utanför EU. Utöver detta kommer utträdet att påverka till exempel offentlig upphandling, dataöverföring, transport och lagerhållning samt den fria rörligheten för människor. Räkna alltså med ökad administration, fler deklarationer, intyg och tillstånd.

  • Men frihandelsavtal då? Nja, även om ett sådant skulle antas (frihandelsavtal är kända för att dra ut på tiden) så innebär inte det automatisk tullfrihet för varorna som ingår. Tullformaliteter och ursprungsintyg kommer fortfarande att krävas.

Detta behöver du göra för att förbereda verksamheten:

1.     Håll koll på utvecklingen. Eftersom turerna är så många och en vändning kan ske snabbt behöver du hålla dig uppdaterad genom att följa mediebevakningen och myndigheternas flöden.

2.     Läs på om avtalsförslaget och frihandelsavtal. Även om utgången är osäker finns det bara fördelar med att sätta dig in i avtalen.

3.     Gör en analys över vad brexit kan innebära för just er verksamhet. Kommerskollegium har utrett brexit och i arbetet tagit fram en rad frågeställningar som hjälper er kartläggning. Frågorna finner du här. 

4.     Förbered för flera olika utfall. Ingen av oss vet exakt hur detta kommer att sluta och därmed inte heller hur ditt företag kommer att påverkas. Förbered därför för flera olika möjliga utfall och gör det i god tid – brexit kommer att innebära en högre arbetsbörda för myndigheterna varpå eventuella intyg och dokumentationer kan dröja.