Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Grönt lån från Almi
- men än bara ett lån
Tips och råd

Så kan ett grönt lån hjälpa dig i omställningen

Grönt lån är en del av Almis erbjudande kring hållbarhet där små och medelstora företag kan få finansiering till sin gröna satsning och på så vis rusta sig för framtiden.

- Med anledning av att hållbarhet och miljöfrågor blir allt viktigare blir det också aktuellt för allt fler företag att hitta gröna lösningar som bidrar till ett mer hållbart företagande. Almi kan hjälpa till i den omställningen genom att erbjuda bland annat ett grönt lån. Lånet ska användas för gröna satsningar som kan kopplas till minst ett av miljömålen i EU:s Taxonomi, säger Danait Hagos, rådgivare på Almi.

Grönt lån är mer än bara ett lån

Ska ditt företag vara en del av framtiden behöver du få in hållbarhet som en central del av din affär. Gör du det kommer du snart att se att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

- Men att ställa om kräver kunskap. Det är därför Grönt lån föregås av rådgivning i form av Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop. Dels för att du ska få stöd i att säkerställa att din gröna satsning är relevant och väsentlig för ditt företags hållbara utveckling, dels för att du ska få kunskap och insikter inom hållbarhet som du kan få in i din affär, säger Danait Hagos.

Grönt lån är helt enkelt en investering mot en lönsam och hållbar framtid för ditt företag.

 

 

Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Almi erbjuda Grönt lån till förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta.

Står du inför en grön omställning?

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png

Danait Hagos, rådgivare på Almi
Ger du åtta-tio timmar är det välinvesterad tid för att få veta var du och ditt företag står i hållbarhetsfrågorna och vad som är nästa steg för dig.
Irmeli Eriksson, affärsutvecklare Almi

Almi har beviljat de första gröna lånen till företag som har en grön satsning som bidrar till EU:s miljömål. Som med alla satsningar är det viktigt att förstå hur både lånet och satsningen påverkar företagets ekonomi.

 

Hur vet du det bäst? Irmeli förklarar!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet