Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tips och råd

Tre viktiga råd till företag som vill växa hållbart

Om ditt bolag, oavsett bransch, vill växa hållbart har Almis rådgivare Anneli Viklund tre viktiga råd. Titta här!

1. Ha en tydlig vision och strategi för hållbarhet

– För att lyckas med mer varaktig tillväxt är det viktigt att ha en klar vision och planläggning för hur företaget ska uppnå sina hållbarhetsmål. Detta kan innebära att exempelvis sätta upp ambitiösa riktlinjer för att minska miljöpåverkan, öka energieffektiviteten och använda förnybara material samt att engagera hela organisationen i arbetet med att uppnå dessa mål, säger Anneli Viklund.

2. Samarbeta och skapa partnerskap

– Hållbarhet är en komplex utmaning som kräver samverkan och gemensamt arbete med olika aktörer i värdekedjan. Genom att samarbeta med leverantörer, kunder och andra intressenter kan företag skapa innovativa lösningar och minska sin miljöpåverkan.

3. Integrera hållbarhet i affärsmodellen

– För att hållbarhet ska vara en framgångsfaktor i företagets tillväxt är det viktigt att integrera hållbarhet i sättet som du som företag gör affärer på. Detta kan innebära att utveckla produkter, tjänster och koncept som bidrar till en mer hållbar framtid, att ha en cirkulär ekonomi där resurser används effektivt och avfall minimeras, och att utveckla en arbetsplatskultur som stödjer hållbarhetsarbetet.

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?