Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Tips och råd

Trender inom utlåning

Almi Nords vd, Niklas Jonsson, tittar framåt

Varje kvartal gör Origo Group på uppdrag av Almi en undersökning, Låneindikatorn, där de intervjuar 150 bankkontorschefer i hela landet. Niklas Jonsson, VD Almi Nord, berättar i denna video om huvudpunkterna i undersökningen, om trenden i Norrbotten och Västerbotten samt ger sin spaning på de största trenderna just nu inom utlåning.

 

1) Alla branscher följer i princip samma trend, men turismnäringen har ett större kapitalbehov.


2) Det är fortsatt hög efterfrågan på tillväxtlån för innovativa företag.


3) Kapitalbehov vid generationsskiften är en trend som kommer vara stark de närmaste åren.

Trender inom utlåning - textat 

Almi har en utfrågning eller en fråga som vi ställer till 150 kontorschefer inom banksektorn. Vi frågar hur de ser på utlåningen i framtiden och 43 procent tror på en utökad utlåning, vilket är 5 procentenheter mer än vid förra mättillfället. Vi följer ju oftast bankerna vilket gör att om det är en större efterfrågan för bankerna så kompletterar vi bankerna ofta vilket gör att det blir en hög efterfrågan för oss.

 

Det finns en viss oro för att konjunkturen mattas av och det påverkar företagen, det är mycket konjunkturdata som kommer in både globalt och nationellt om en svagare efterfrågan. I Norrbotten kan vi fortfarande se en starkare tillväxt än normalt. Västerbotten ligger lite under den långsiktiga trenden, men om man tittar på orderingången framåt så är den lite svagare så risken är på nedsidan även hos oss, men det är absolut ingen lågkonjunktur än så länge.

 

Det vi har sett i vårt verksamhetsområde är att vi lånar ju ut till en mängd olika branscher och ser ingen tydlig riktning där men vi kan se att inom turistbranschen blir det ofta lite större krediter, för där investerar man kanske i nya byggnader eller investerar i befintliga byggnader.

 

Vad gäller låneprodukter ser vi att lån som vänder sig mot tillväxtföretag, innovativa tillväxtföretag, där vi fyller ett tomrum på marknaden, och där är det fortsatt väldigt hög efterfrågan.

 

Samma sak gäller generationsskiften, där vi ser ett behov av att fina företag drivs vidare av nya ägare och det tror jag är en trend som kommer vara stark de närmaste åren.

 

Niklas Jonsson, vd Almi Nord