Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Trendspaning
med Marie Ahlgren, chef kund- och affärsutveckling
Tips och råd

Hur kommer möjligheterna till extern finansiering utvecklas fram till 2025 för små till medelstora företag?

Det är inte helt lätt att se en förändring i vardande när du befinner dig mitt i den. Men det är ett faktum att verkligheten för små och medelstora företag är alltmer komplex, och att förändringen sker väldigt fort och är konstant. Här ger Marie Ahlgren, chef Kund- och affärsutveckling, sina spaningar om de största trenderna som påverkar företagandet. 

Att starta och utveckla ett företag kräver tillgång till finansiering. Allra bäst är det givetvis när den egna affärsmodellen är så lönsam att företagets tillväxt kan finansieras med egen intjäning. Men att växa kostar och då behövs det i de allra flesta fallen extern finansiering. 

Vilka omvärldsförändringar har störst påverkan på företagen?

Det är ett stort antal trender som samverkar med varandra och som påverkar företagens finansieringsmöjligheter. Den absolut starkaste trenden som vi ser är den allt komplexare verklighet som små och medelstora företag lever i.

Tid och resurser på icke-kärnverksamhet

Som företagare måste du navigera i en snabbt föränderlig värld utan att ha tillgång till det större företagets mångfald av resurser, förmågor och erfarenheter. Som entreprenör tvingas du lägga allt mer av sin tid på icke kärnverksamhet.

 

Förändrade krav på ledarskap

Historiskt sett har företag i samma bransch haft liknande lönsamhet. Nu visar forskningen att lönsamheten mellan företag inom en och samma bransch ökar. Sannolikt är ledarskapet en viktig förklaring till de olika utfallen. Ledarskap blir allt viktigare!

 

Igår fanns utrymme för planering utifrån en omvärld som förändrades i en maklig takt. Med ökad förändringstakt behöver företagets ledning i högre grad fokusera på systematisk omvärldsbevakning och vara beredd på att hela tiden anpassa sig till ständiga förändringar. Det blir helt enkelt allt svårare att förlita sig på långsiktig planering. Som en konsekvens har företagen också allt svårare att med lång framförhållning förutse finansieringsbehov. 

Digitalisering

Digitalisering är otroligt viktig! Men det löser inte allt, och det börjar ske en viss tillnyktring i synen på digitalisering. Det är så klart otroligt viktigt med IT-systemen, men fortfarande behövs människor för såväl ledarskap, analys som relationer.

Slutsats och konsekvens

Företagens ägare, styrelse, ledning och intraprenörer har en otroligt viktig roll och att deras verklighet blir allt mer komplex. En konsekvens avseende finansiering är att kraven på proaktiv och bekväm finansiering till de små och medelstora företagen kommer att öka. Alla finansieringsaktörer behöver fokusera på att förstå företagarnas vardag och anpassa sina erbjudanden utifrån företagarnas utmaningar. 

marie-ahlgren
Marie Ahlgren, chef Kund- och affärsutveckling