Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Hållbarhet - en källa till möjligheter och konkurrenskraft
Tips och råd
27 januari 2020

Tre starka skäl till varför du bör arbeta med hållbarhet

Hållbarhet är en källa till möjligheter, innovation och ger konkurrensfördelar. Utöver det handlar det om ett företags förmåga att hantera nuvarande och kommande risker vilket inte bara påverkar den framtida förmågan att generera vinst till sina aktieägare men också påverkar värderingen av bolaget. Hållbarhet är ekonomiskt, socialt och miljömässigt arbete som har en tidsdimension, en långsiktighet.

Karin Nordström är rådgivare på Almi Gotland och har lång erfarenhet med att jobba med hållbarhetsfrågor och att guida företagen så att de kommer igång med sitt hållbarhetsarbete. Hon ger oss här tre starka anledningar till varför du ska arbeta med hållbarhet.

Varför det är viktigt att arbeta med hållbarhet? För att allt annat är dumt.
Karin Nordström, rådgivare Almi Gotland

1. Attraktiv arbetsgivare och leverantör

Genom att arbeta hållbart behåller du dessutom din attraktionskraft hos både kund och medarbetare. Kompetent och talangfull personal kan lockas till företag och organisationer som har en sund värdegrund och ett högre syfte. Har dessutom företaget förankrat sitt arbete internt och kommunicerar det externt kan medarbetarna bli stolta ambassadörer. Det känns helt enkelt värdefullt att gå till jobbet.

 

Dessutom är det alltfler kunder som kräver att företaget har ett hållbart förhållningssätt.

2. Smartare resursanvändning

Det säger sig självt, sänker du energiförbrukningen, minskar spillet, förpackningsmaterialet, bränslebehovet, minskar transporterna etc. så spar du både pengar och miljö. Genom att titta på ditt erbjudande/produkt utifrån ett livscykelperspektiv och se allt som resurser, kan du använda färre resurser eller helt enkelt använda de resurser du har lite klokare.

3. För dyrt att INTE ha hållbarhet med i beräkningen

Vi har en koldioxidbubbla vilket innebär att om vi ska klara klimatmålen om 1,5-2 grader så kan vi bara bränna 20 % av återstående, bekräftade, fossila reserver. Resterande måste bevaras intakt. De som måste bevaras intakt är dock värderat till 22 biljoner dollar (22 tusen miljarder dollar) och är alltså övervärderat på världens börser. Det vill säga, värdet kommer antagligen inte kunna nyttjas, eftersom reserverna måste bevaras intakt. 

 

I 2018 års rapport från World Economic Forum så rankades extremväder, naturkatastrofer och misslyckande med att minska och anpassa sig till klimatförändringar bland tio-i-topp av globala risker som länder har framför sig 2018. Det var också fjärde året i rad som WEF sa att klimatkrisen är det största hotet mot den globala ekonomin. Ett exempel på detta är att 2017 medförde naturkatastrofer globala förluster på 330 miljarder dollar.

karin-nordstrom
Karin Nordström, rådgivare Almi Gotland, delar med sig av sina bästa tips.

Frågor att ställa dig kring hållbart företagande:

  • Varför finns ni som företag?
  • Hur generar ni vinst? 
  • Vilken roll i samhället har företaget och tjänar det pengar på ett ansvarsfullt sätt? 
  • Hur är din affärsmodell uppbyggd? 
  • Hur säkrar du produktionen/erbjudanden nu och i framtiden? 
  • Hur optimerar du din verksamhet och vinst snarare än maximerar den?

Behöver du stöd med att komma igång med ditt hållbarhetsarbete?

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.
*
*
*
*
?