Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almis Låneindikator ger träffsäkra prognoser

Svenska bankföreningens rapport visar att Almis kvartalsvisa bankundersökning är en god indikator på hur BNP kommer att utvecklas.

Syftet med Almis Låneindikator är att ge en nulägesbild och en indikation på den framtida utvecklingen av både konjunktur och utlåningen till små och medelstora företag. Undersökningen genomförs genom telefonintervjuer med 150 kontroschefer varje kvartal. Under 2018 inledde Almi ett samarbete med Svenska Bankföreningen som därefter bidragit till att utveckla undersökningen. Bankföreningen har nu gjort rapport som analyserar om Almis Låneindikator är en god indikator för framtida BNP.

 

Sammanfattningsvis säger rapporten att Almis indikatorer har god förklaringskraft. Särskilt bedöms Almis indikator som relevant då den fångar upp framtida ekonomisk aktivitet från små och medelstora företag eftersom kapitaltillskott utgör ett förstadium till ökad produktion.

 

Relationen mellan BNP och ett sammanvägt genomsnitt av Almis företagsutlåningsindikatorer visar ett starkt samband. Analysen visar att prognosförmågan är god och förstärks ytterligare i kombination med Konjunkturinstitutets barometerindikator.

 

Relationen mellan BNP och Almis Låneindikator

Diagrammet redovisar BNP och ett genomsnitt av Almis tre indikatorer i dess indexform.