Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Jämställda styrelser bidrar till ökad lönsamhet

För tillväxtföretagen Advant och Poolwater är det aktiva och jämställda styrelsearbetet en nyckel till framgång. Och deras goda resultat får stöd i forskningen.

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi VärmlandFöretag med jämställda styrelser har en högre lönsamhet och omsättning – oavsett bransch, vd:s kön och antal anställda. Det visar analyser av 40 000 bolag som professor Malin Malmström vid Luleå tekniska universitet gjort på uppdrag av Almi Företagspartner i samband med Almis årliga styrelsekartläggning.


– En förklaring till detta kan vara att kvinnor och män har olika bakgrunder och tar sig an problemlösning på olika sätt, vilket bidrar till bättre diskussioner. En annan förklaring är att jämställdhet ger en bredare spegling av marknaden och ökad förståelse för kundernas behov, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland och ansvarig för styrelse­kartläggningen.


Men enbart 15 procent av de kartlagda styrelserna har en jämn könsfördelning. Och utvecklingen går långsamt – 2013 var siffran 13 procent. Bolagen som kartlagts har minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda med minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. Företag som bara har en ordinarie ledamot kan inte bedriva ett aktivt styrelsearbete och inte heller plocka hem effekterna av att vara jämställda, och detta lyfter Anna Lundmark Lundbergh som ett problem.


– Under 2020 och 2021 har dock fler företag valt att gå från en ordinarie ledamot till flera. De har insett att det behövs bredare kompetens för att kunna tolka det som händer i omvärlden, säger hon.

 

Hennes förhoppning är att de fakta som presenteras i kartläggningen ska sporra företagare att utveckla sitt styrelsearbete och plocka in kompetens med jämställdhet i åtanke.

Just det steget har Linda Jonsson, delägare och vd på kommunikationskonsultbolaget Advant, tagit. Hon har gått Almis program Styrelsekraft som utmanade hennes bild av styrelsearbete.


– Jag hade tidigare suttit i mindre obetalda styrelser som ofta kändes som ett slöseri med tid. Aktivt styrelsearbete kändes därför inte som något jag behövde på mitt bord ovanpå det operativa arbetet. Dessutom tänkte jag att en extern ordförande bara skulle innebära mer­arbete. När jag gick Styrelsekraft förstod jag att det inte funkar så, säger Linda Jonsson.


Tidigare hade hon och hennes manliga delägar­kollegor enbart valt in styrelsesuppleanter från det egna nätverket. Efter Styrelsekraft fick Linda Jonsson en mentor i Lena Larsson som hon träffade under programmet. Lena Larsson, som även har styrelseuppdrag inom exempelvis Löfbergs, Svenska Innebandyförbundet och Sveriges Radio, valdes sedan in som ordförande i början av 2020. Med sin långa erfarenhet kunde hon komplettera trion med ett utifrånperspektiv och moderera samtalen. Helt plötsligt gick det mycket snabbare att fatta beslut. Dessutom blev ordföranden ett värdefullt bollplank för vd:n.


– För oss innebär rekryteringen av en extern ordförande att vi kan vara lönsamma och framgångsrika på ett smartare sätt. Vi har tagit viktiga kliv när det gäller struktur, säger Linda Jonsson.

Vad motiverade er att forma en jämställd styrelse? 


– Vi vill uppnå jämställdhet i bolaget överlag. Kommunikationsbranschen är ganska homogen, vilket gör det ännu viktigare att få in personer med olika referensramar och perspektiv, säger Linda Jonsson.


För Sven Erik Månsson och hans delägar­kollega är det aktiva styrelsearbetet ett välbeprövat framgångsrecept. 2009 tog de över Poolwater, ett företag som tillverkar reningssystem för pooler. Sedan dess har ägarna kontinuerligt utvärderat vilka kompetenser och personligheter som behöver plockas in i styrelsen för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Under våren har de valt in en kvinnlig ordförande, som tar plats bland tre män och en kvinna.


– När vi skulle hitta vår nya ordförande fick vi via Almis Styrelsematchning hjälp av ett rekryterings­bolag som levererade en lista med klockrena personer som vi aldrig hade lyckats hitta själva, berättar Sven Erik Månsson. 


Varför är det aktiva styrelsearbetet så viktigt för er?


– För oss är det en självklarhet att plocka in externa ledamöter, vi har sett vilka effekter det får för lönsamheten. Nu har vi valt in Louise Svanqvist som har erfarenheter från ägarledda bolag i tillväxtfas. Hon ska stötta bolaget och mig som vd i arbetet mot att öka omsättningen till 150 miljoner 2028, säger Sven Erik Månsson.

Linda Jonsson, delägare och vd på Advant.
Linda Jonsson, delägare och vd på Advant

Om Advant

Tjänst: Helhets­partner för kommunikation och digitala lösningar.
Grundare: Linda Jonsson och Mikael Engström.
Styrelseordförande: Lena Larsson.
Omsättning: 25 mkr (2020).
Ort: Karlstad.
Almis roll: Finansiering, i form av uppstartslån 2007, och coachning, bland annat genom programmen Styrelsekraft och LIFT.

Poolwaters delägare Sven Erik Månsson
Poolwaters delägare Sven Erik Månsson

Om Poolwater

Produkt: Tillverkar reningsverk för pooler.
Grundare: Lennart Olausson.
Styrelseordföran­de: Louise Svanqvist.
Omsättning: 44 mkr (2020).
Ort: Arvika.
Almis roll: Finansiering, i samband med flytt 2016 samt 2018, och styrelsematchning.