Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

”Hållbara affärsmodeller mer relevanta”

hakan.jpgFramtiden tillhör företag där människor, miljö och ekonomi går hand i hand. Almis hållbarhetschef Håkan Zinders berättar om varför det är nödvändigt att hitta nya affärs­modeller.

 

Varför jobbar Almi med hållbarhet?

– Företagen har en viktig roll i att driva på utvecklingen och möta nya krav och en förändrad efterfrågan. Här kan Almi bidra och påverka eftersom vi träffar så många företag.


– De som gör sina affärsmodeller mer hållbara kommer att vara mer relevanta i framtiden. De kommer ha bättre förutsättningar att skapa nya affärsmöjligheter och rekrytera rätt medarbetare.

 

Hur underlättar Almi för företagen?

– I grunden ska vi ha en positiv syn på hållbart företagande. Det är bättre än att bara leta hållbarhetsrisker. Lägg tid på att hitta affärsmöjligheter kopplade till hållbarhet. Almis position gör att vi kan jobba både med finansiering och affärsutveckling.

Hur gör Almi med affärsidéer som inte är ­hållbara?

– Vi har ett uppdrag att bidra till hållbar tillväxt. Vi förväntas vara ett föredöme och vi måste ha tydliga riktlinjer. Sedan länge har vi ett etik- och hållbarhetsråd där vi tar upp hur vi ska förhålla oss till företag där det förekommer till exempel tobak, alkohol, spel eller fossila bränslen.

Har det hänt att Almi har sagt nej?

– Ja, det händer ganska ofta att vi säger nej till företag inom exempelvis tobak eller spel. Det är när vi kommer in i gråzonen som det blir lite svårare. Därför kommer det nog alltid att behövas ett etik- och hållbarhetsråd för att ­diskutera gränsdragningsfrågor.

Varför är det nödvändigt att hitta nya affärs­modeller och utveckla de gamla?

– I någon mån handlar det om att framtidssäkra sitt företag eftersom förutsättningarna kommer att förändras. Nya affärsmodeller, som ligger bättre i linje med framför allt miljö- och klimatmålen, får ett tydligare försprång jämfört med etablerade affärsmodeller. Dessa ’gamla’ affärsmodeller är i behov av förändring, men det går inte över en natt eftersom man sitter fast i inarbetade processer. Vinnare kommer både vara de som lyckas med den omställningen och de nya företag som anammar en mer hållbar affärsmodell från första början.

Jobbar Almi mer med hållbarhet nu än tidigare?

– Frågan har alltid varit viktig för Almi och nu spetsar vi till våra erbjudanden så att vikten av hållbarhet kommer fram tydligare. För mig är det också superviktigt att den miljömässiga hållbarheten går hand i hand med den sociala hållbarheten. Hållbarhet handlar om ekonomi, miljö och människor i samverkan. Ekonomisk tillväxt får i förlängningen inte ske på bekostnad av vare sig miljö eller människa.

Framtidstips direkt till din inkorg!

Almis tre huvudområden

 • En god affärsetik och en bra intern etisk kompass
  Det handlar om hur man tänker både externt och internt när det gäller till exempel sekretess och intressekonflikter. Det är en hygienfaktor.
 • Ett hållbart Almi
  De anställda är den stora intressentgruppen när det gäller kompetens, utvecklingsmöjligheter, mångfald med mera. Hit hör också Almis miljöpåverkan när det gäller tjänsteresor och inköp.
 • Skapa en hållbar tillväxt för företagen
  Här har Almi den absolut största möjligheten att påverka.

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet