Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Sambandet mellan mångfald och konkurrenskraft

Alla företag vill kunna förutsäga den framtida utvecklingen. I en omvärld som förändras allt snabbare blir det samtidigt allt svårare. Hur förändras marknaden? Hur förändras köparnas beteende? Vilken utveckling håller konkurrenterna på med? Hur förändras distributionsvägarna?

Ju större grad av osäkerhet ett företag möter, desto större är behovet av mångfald. För att ta vara på framtida möjligheter och hantera hot är det nödvändigt att bygga in mångfald i organisa­tionen.

Britta Burreau, vd Almi
Britta Burreau, vd Almi

Mångfald i organisationen ger många infallsvinklar och frågor hanteras utifrån flera aspekter. En sammanvägd bedömning blir därmed väl avvägd. Fördelen jämfört med en grupp bestående av personer med liknande bakgrund, kön, utbildning och ålder är uppenbar. Samtidigt ställer mångfald i organisationen större krav på ledarskapet. Åsikter ställs mot varandra och ­invanda rutiner utmanas. Men fördelarna överväger och riskerna för verksamheten reduceras.


Egentligen borde mångfald redan vara en självklarhet i ett modernt samhälle och dess företagande. De företag som inte bygger in mångfald i sin verksamhet kommer snart ingen vare sig vilja köpa något av eller arbeta på. Men om det inte är självklart så är det bästa argumentet för ett företag - affärsnyttan. Och vilken företagare är inte intresserad av affärsnytta och stärkt konkurrenskraft?

 

Konsultfirman McKinsey har i flera rapporter visat på sambandet mellan mångfald och finansiell framgång. Senast i rapporten ”Diversity wins” från 2020 som tydligt visar att företag som medvetet jobbar med jämställdhet, etniskt ursprung och kulturell mångfald har högre lönsamhet än företag som inte gör det. Samtidigt påpekar man i rapporten att utvecklingen går långsamt.

Mångfald i organisationen ger många infallsvinklar.
Britta Burreau, vd Almi

Ytterligare en motivering är kompetens­bristen som är en utmaning för många företag. Det framgår av många enkäter och undersökningar riktade till företagsledare. Här är det viktigt att optimera användningen och utveckling av den kompetens som finns i hela vårt samhälle.


För ett företag handlar det om ledarskap och kultur. Att ge organisationen baskunskaper inom området mångfald och att ändra omedvetna beteendemönster. Om sambandet mellan mångfald och affärsnytta var tydligare och mer känt skulle förstås fler ta mångfald på allvar. Tyvärr är det alldeles för få som känner till studier som McKinsey eller Almis årliga Styrelsekartläggning som även den tydligt visar på sambandet mellan mångfald och lönsamhet. Därför är det viktigt att vi inom Almi lyfter denna fråga i vår dialog med den stora mängden företag som vi kommer i kontakt med. 

 

Det finns mycket att göra för att åstadkomma ett näringsliv som tillvaratar alla människors potential. Här har Almi ett ansvar att skynda på utvecklingen i en positiv riktning – det vinner vi alla på.