Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Nya tjänster för hållbart företagande

Att göra hållbarhet begripligt, konkret och affärs­nära är syftet med en del av de nya tjänster som Almi lanserar för att hjälpa företagen i rätt riktning. ”Vi ser det som ett sätt att framtidsrusta bolagen”, säger Sara Brandt, vice vd och chef för affärsområde Företagspartner.

Sara Brandt, vice vd och chef för affärsområde Företagspartner
Att göra hållbarhet begripligt, konkret och affärs­nära är syftet med en del av de nya tjänster som Almi lanserar för att hjälpa företagen i rätt riktning

Sedan tidigare är hållbarhet en av de fyra grundpelarna inom all företags­utveckling som Almi erbjuder företagen, vid sidan om innovation, internationalisering och digitalisering.


– De här pelarna ska man tänka på väldigt tidigt i sin affär, säger Sara Brandt.


När det gäller Almis program till stöd för företagens hållbarhetsarbete är flera nyheter på gång under året. Sara Brandt konstaterar att hållbarhetsarbetet bör inbegripa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.


– Vi belyser hållbarhet på ett övergripande sätt i dag i vår coachande rådgivning. En del av våra rådgivare har även spetskompetens inom hållbarhet, säger hon.


Förhållningssättet i dialogen med företagen är att hållbarhet ska vara en integrerad del av affären. Inte ”något som kommer in från sidan”, som Sara Brandt uttrycker det.

De flesta företag inser värdet i att vara hållbara. Men för små, nystartade företag kan begreppet hållbarhet vara svårt att ta sig an, eftersom det är omfattande och att man inte alltid har kunskapen. Dessutom har man samtidigt en verksamhet att sköta.


– För små och medelstora företag är hållbarhetsfrågan ganska svårnavigerad. Många företag behöver stöd för att belysa, analysera och prioritera vad hållbarhet är för dem och hur de ska ta sig an arbetet. Just konkretiseringen av hållbarhet in i affären är ett tydligt fokusområde, säger Sara Brandt.


Samtidigt skärps kraven hos storföretag och offentliga beställare där småföretagens kunder ofta finns. Ingen verksamhet kommer undan att jobba hållbart, men hållbarhet stärker också affären. Sara Brandt ser hållbarhet som ett sätt att ”framtidsrusta” företagen. Här har Almi en viktig roll.


– Det behövs konkretisering och kunskaps­höjande insatser så att hållbarhet blir mer begripligt för små och medelstora företag.
För att möta företagens behov förändrar Almi sitt arbetssätt och lanserar nya tjänster den närmaste framtiden. Under våren erbjuds före­tagen som Almi Företagspartner arbetar med nya koncept för att driva en hållbar omställning och acceleration. I ett första steg görs en framtids­dialog där kundens relevanta hållbarhetsområden identifieras. Nästa steg är en fördjupad hållbarhetsworkshop.

Resultatet från workshopen kan användas för att bestämma hur företagen ska arbeta för att bli bättre på hållbarhet. Almi hjälper bland annat till med en så kallad väsentlighetsanalys, som är en etablerad metod för att identifiera ett företags viktigaste hållbarhetsfrågor.

 

Genom att analysera företagets påverkan – till exempel när det gäller klimat – och prata med kunder och andra intressenter går det att vaska fram de viktigaste frågorna och matcha dem mot Agenda 2030 och ISO26000. Då blir det enklare för företagen att hitta fokus och affärsnytta i hållbarhetsarbetet. Ett exempel på detta finns i artikeln om företaget Choco Mania.

 


För att kunna erbjuda företagen rätt stöd har det under våren genomförts en stor konsultupphandling där experter på hållbarhet knyts till Almi.


Företagen kommer också att få möjligheter till coachning.

 

– Vi kan bilda vd-grupper där deltagarna kan få stöd från andra i en liknande situation.
En annan nyhet är ett så kallat grönt lån som införs till sommaren. När detta skrivs är lånet fortfarande under utveckling, men det kan omfatta företag som vill ställa om verksamheten i hållbar riktning eller företag med hållbara affärsidéer som behöver accelerera sin tillväxt.


Ännu en nyhet är att företag som ligger i frontlinjen med affärsidéer som är hållbara ska kunna få ett specialutformat program för att växa ännu snabbare. Programmet går under arbetsnamnet Alminova.

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet