Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Pandemins varaktiga effekter

Britta Burreau, vd och koncernchef Almi

Nu händer det. Ett beteende som vi för något år sedan trodde skulle ta
lång tid att förändra. Vi e-handlar, distansarbetar, håller videomöten och roar oss på distans. Det gäller mer eller mindre alla och förändringen sker snabbt. Dessutom börjar det kännas ganska naturligt. De vanor som vi tycker om kommer vi att behålla, enligt
forskare inom psykologi. Det blir spännande att se vilka nyheter vi behåller och vilka vanor vi återupptar.

 

Pandemin har påverkat oss alla, både positivt och negativt. Detsamma gäller för företag, en del har gynnats och en del har drabbats svårt. Oavsett vilket så har situationen tvingat fram en
ökad innovationsförmåga i företagen. Det ser vi många exempel på i vår dagliga verksamhet. De som drabbats negativt finner nya vägar för att återfå kunder och lönsamhet. Andra kreativa entreprenörer hittar helt nya affärsidéer och möjligheter att bygga nya företag. Några av dessa berättar vi om här i vårt Almi magasin.

 

En annan effekt är påverkan på miljön, det tror jag de flesta redan insett. Dels för att vi förflyttar oss i mindre utsträckning, dels för att företagen vill undvika långa och sårbara logistikkedjor. Produktionen kommer i ökad utsträckning att ske regionalt. Men för att långsiktigt påverka miljön och skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i näringslivet räcker det inte med pandemins effekter. Vi måste alla bidra och öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Almis roll är viktigt för att öka medvetenheten i företagen om hållbar tillväxt och hur det kan bidra till ökad konkurrenskraft. Temat i det här numret av Almi
magasinet är hållbarhet med flera exempel på företagare som sett möjligheterna. Vår ambition är att inspirera företag att se möjligheterna med hållbar tillväxt. Trevlig läsning.

Britta Burreau, vd och koncernchef Almi

 

Oavsett vilket så har situationen tvingat fram en ökad innovationsförmåga i företagen.
Britta Burreau, vd och koncernchef Almi