Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

”Det gäller att förstå marknaden”

Alla vet att det är bra med mångfald. Men vad har det med företagande att göra? Adela Rivero, marknadsförare på Almi Väst, Mia de Bésche, investment manager på Almi Invest, Mehran Tehranchi, rådgivare på Almi Uppsala, och Egil Edvardsen, investment analyst på Almi Invest samtalar om mångfaldens betydelse för ett framgångsrikt företagande.

Vad betyder mångfald för dig ­personligen?

Adela: Det är det jag lever i dagligen. Jag är andra generationens invandrare i Sverige och har växt upp i en förort, vilket gör att jag har fått förmånen att ta del av det bästa av den svenska och av många andra kulturer samtidigt. Det är väldigt berikande med mångfald generellt.

 

Mehran: För mig kan begreppet mångfald kännas lite klyschigt. Vi har använt det i många år, men egentligen borde vi prata om respekt och acceptans. Det handlar om att respektera individen.


Egil: För min del är det viktigt att kunna gå förbi det visuella. Mångfald handlar om tankar och idéer, inte om utseende. Två personer kan se exakt likadana ut, men ha helt olika bakgrund som gör att de tänker helt annorlunda.

 

Mia: Olikheter och variation. Jag är verkligen tacksam för att vi har mångfald i världen. Jag brinner mycket för att inspireras, lära mig nya saker, få nya intryck och så vidare. Och jag lär mig ju mer av någon som inte är precis som jag. Så på ett personligt plan är det ganska egoistiskt för mig – att lära mig mer helt enkelt.

För att tjäna pengar måste man få kundernas förtroende.

Varför är mångfald viktigt för företagande?

Mehran: För att de allra flesta startar företag för att tjäna pengar, och för att tjäna pengar måste man få kundernas förtroende. Ett bra exempel från 1990-talet är Swedbanks kontor i Rinkeby där personalen var jätteduktig på att sälja pensioner. Eftersom banken hade mångfald i sig såg personalen att det fanns en potential, den visste att många i Rinkeby inte litade på bankerna utan hade sparat pengar under madrassen. När kunderna kom in och skulle betala räkningar kunde personalen också berätta om pensioner på kundernas eget språk. Det skapade så klart ett förtroende, vilket var bra för både banken och kunderna. Det gäller att förstå målgruppen.


Mia: Mångfald i ett företag ger en bättre förståelse för hela marknaden och därmed också större möjlighet att nå flera kundgrupper. Och mångfald innebär också att man attraherar en bredare grupp när man ska rekrytera, vilket i sin tur betyder större möjlighet att få in rätt kompetens.


Adela: Precis. Det är inte så välkomnande om jag går in på ett bolags hemsida och ser att hela ledningen består av vita män. Vill man dit som kvinna? Troligen inte. Och så går företaget miste om potentiella medarbetare som skulle förstå och därmed också kunna ta in nya kundgrupper.


Rekryteringen spelar en viktig roll i företagens mångfaldsarbete. Hur gör man för att inte anställa sig själv om och om igen?


Mia: Man måste utmana och rannsaka sig själv, man är mer bias än man tror. Vi har alla för­utfattade meningar. Det finns tester att göra så man förstår att man kanske ställer olika typ av frågor till olika kvinnor och män, eller till personer med olika nationaliteter. Och det är också viktigt att förstå att hur personer presenterar sig själva och sina styrkor kan bero på vilka kulturer de kommer ifrån.


Egil: Almi Invest har investerat i ett bolag som heter Alva Labs, som har utvecklat en plattform för en mer objektiv rekryteringsprocess med hjälp av mer fördomsfria mätmetoder, som till exempel personlighets- och logiktester. Detta för att se vilka preferenser man har och hur man föredrar att jobba, för att på så sätt lättare förstå vilka som passar i olika team utifrån vilka individer det är och inte utifrån vilken skola man gått på eller vilket cv man har. Det är ett exempel på hur man kan jobba för att inte anställa sig själv.


Adela: Det handlar om drivkraften att vilja utveckla sig själv och våga gå utanför sin egen box.


Att till exempel anställa kvinnor om man är ett mansdominerat företag betyder att saker kommer att ifrågasättas och förändras. Jag tror inte att alla är så förändringsbenägna när det väl gäller.


Mia: Sen är det ju så att unga företag kanske inte har råd att anlita ett rekryteringsbolag, utan gräver där de står och letar i sina egna nätverk. Där har vi på Almi ett ansvar att hjälpa till att öppna dörrar och ge tips om kandidater. Vi kan bli ännu bättre på det.

Finns det andra saker Almi kan bidra med för att öka mångfalden?

Mia: De bolag vi hjälper har ju tillväxtambition­er och vi kan hjälpa dem med att inse fördelarna med mångfald. McKinsey gjorde en diversity matters-rapport som visade att sannolikheten för ekonomisk vinning var 35 procent högre för företag med mångfald gällande etnicitet, och 15 procent högre sannolikhet för företag med mångfald gällande kvinnor. Sådan information kan vi jobba in i unga företag. Vi har ett viktigt jobb i början.


Egil: Jag tror också att det är nyttigt att vara öppen med att mångfald kanske inte alltid är det enklaste i början. Det går säkert till och med att få saker gjorda snabbare om alla är lika, men när man inte blir utmanad i sina tankebanor testar man förmodligen inte alla alternativ. Och det är sannolikt alltid alternativ och perspektiv man missar om alla är för lika.


Mehran: Och vi måste också rannsaka oss själva och se hur vår egen interna mångfald ser ut. Hur stor andel av våra chefer har invandrarbakgrund? Ska vi vara attraktiva för våra kunder och kunna hjälpa dem på rätt sätt måste även vår organisation spegla verkligheten.


Adela: Ja, vi är så dåliga på det.

Vilka andra länder kan svenskt företagande inspireras av?

Mehran: Sverige älskar att kopiera från USA, så varför inte också kopiera mångfald när det gäller företagande och entreprenörskap. I USA frågar ingen var man kommer ifrån.


Mia: Titta på San Francisco till exempel – vilken internationell hub! Dit kommer spetskompetens från alla håll och jobbar för spännande bolag, eller startar egna bolag. Och det är ingen som frågar var du är född. Istället undrar man vad du gör på fritiden, och det skapar en normalitet kring mångfald.

Hur jobbar man med att ändra tankesätt och vanor i ett företag?

Mia: Det måste ofta börja i styrelsen och ägandet. Om till exempel en vd vill ta den extra kostnaden och lägga den extra kraften på att utveckla mångfalden i företaget, men har en ägargrupp och styrelse som har ett gammalt synsätt, då blir det svårt.


Adela: Ja, jag tror också att det handlar om styrelse­arbetet. Styrelsen måste ha mångfald som en strategiskt viktig punkt. Vi på Almi jobbar även med bolag som inte tänker styrelse direkt, men när företagen kommer upp i den nivån att de ska ta in externa personer, blir det viktigt att mångfald blir en fråga som diskuteras långsiktigt.

Ta ett steg i taget och våga ifrågasätta dig själv.

Hur håller man i gång mångfaldsarbetet över tid, så det inte blir tillfälliga punktinsatser?

Egil: Det kan låta krasst, men företag måste förstå att det är bra för affärerna. Och om det ska hända något måste man sätta upp ett mål och följa upp det. Man måste helt enkelt bottna i arbetet på riktigt och förstå varför det är viktigt för ett företag.


Adela: Det behövs specifika mål för jämställdhet och mångfald. Man kan ta extern hjälp av organisationer eller företag som kan hjälpa till med att sätta upp målstrukturer med mera. Man måste skapa processer för att mångfald ska vara en del av arbetet.


Mia: Och sätta det på agendan så att man lever med det kontinuerligt. För förändringar tar tid att genomföra.

Till sist: ditt mångfaldstips till företagare och entreprenörer.

Mehran: I dag pratar vi mycket om hållbarhet och för mig betyder hållbarhet att det finns en bärighet i affärsidén. Företag måste återspegla marknaden och samhället för att tjäna pengar, och för att göra det måste du anställa olikheter. Så ha hållbarhetstanken i bakhuvudet.


Mia: Ta dig tid att förstå den långsiktiga kostnaden du får om du inte gör rätt från början när det gäller mångfald. Se till hela perspektivet och fundera på vilken typ av bolag du vill bygga.


Egil: Jag tror du landar ganska bra att du börjar med att sätta mål. Och ett första steg kan vara att anställa någon utanför ditt eget nätverk.


Adela: Du behöver inte sätta nu-ska-vi-förändra-världen-mål. Ta ett steg i taget och våga ifrågasätta dig själv och dina beslut. Ta hjälp av experter för att sätta en grund så att du inte bara går på magkänsla vid beslut.

Möt personerna runt bordet

Adela Rivero, marknadsförare på Almi Väst
Adela Rivero, marknadsförare på Almi Väst
Mia de Bésche, investment manager på Almi Invest
Mia de Bésche, investment manager på Almi Invest
Mehran Tehranchi, rådgivare på Almi Uppsala
Mehran Tehranchi, rådgivare på Almi Uppsala
Egil Edvardsen, investment analyst på Almi Invest
Egil Edvardsen, investment analyst på Almi Invest

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet