Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Almis vd-grupp både sporrande och gett praktiska verktyg
Inspiration

Full fart framåt

Att bolla med och få inspiration av andra företagsledare är ett värdefullt verktyg på tillväxtresan. Emelie Wester, vd på Säters Cykel & Motor, tycker att Almis vd-grupp varit både sporrande och gett praktiska verktyg.

Almis Växa smart-tjänst vänder sig till företag i tillväxt som vill ta nästa steg i sin utveckling. En del av tjänsten är vd-grupper där deltagarna lär av varandra och får inspiration av både varandra och experter.

 

erik-gropgard.jpgAlmi GävleDala inleder just nu en ny vd-grupp bestående av kvinnliga ledare för tillväxtföretag i Dalarna. Företagen är i helt olika branscher och i olika storlek, men har ändå till stor del samma grundutmaningar, konstaterar Erik Gropgård, Affärschef på Almi GävleDala.


– Det handlar mycket om HR-frågor, ekonomi och även om det egna ledarskapet som man ständigt kan lära mer om. Det är tydligt att de uppskattar att lära av varandra och att man har ett behov av att diskutera. När man är vd så känner man sig ofta ganska ensam och det kan kännas svårt att hitta ett forum för att diskutera frågorna.


Att Almi valt att sätta ihop vissa grupper med enbart kvinnor beror på att det i Dalarna finns betydligt färre kvinnor än män på vd-poster, och att man genom att erbjuda flera typer av grupper också möter olika typer av efterfrågan.


– Jämställdheten i företagsledningarna går ganska långsamt framåt och genom att arbeta med frågan på olika sätt hoppas vi kunna ge förutsättningar för att det ska gå lite snabbare, säger Erik Gropgård.

Jämställdheten i företagsledningarna går ganska långsamt framåt och genom att arbeta med frågan på olika sätt hoppas vi kunna ge förutsättningar för att det ska gå lite snabbare.
Erik Gropgård, affärschef Almi GävleDala

Det övergripande temat är ”ledarskap för tillväxt” och varje tillfälle har sitt fokustema. Det handlar om att växa effektivt, om ledarskap, professionellt styrelsearbete och hur man genom­lyser företagsekonomin.


Till varje tillfälle får deltagarna förbereda sig med frågor på det aktuella temat. Träffarna inleds med att alla får dela med sig av sina utmaningar och önskat läge på dagens tema. Därefter föreläser en extern expert om temat och sedan avslutar man med att summera och diskutera funderingar som har kommit upp.


En av vd:arna som deltar i gruppen är Emelie Wester som tillsammans med sin man Christoffer Tiurinen driver Säters cykel och motor som säljer skotrar, fyrhjulingar, vattenskotrar, cyklar och tillbehör. 2015 köpte paret bolaget från Emelies pappa. Sedan de tog över har omsättningen växt från 15 till över 50 miljoner kronor.


– Det var ett bra bolag med fina siffror Men vi gasade ganska mycket när vi kom in och gjorde stora förändringar i bland annat marknads­föring och säljkanaler. Det har varit en otrolig resa, säger Emelie Wester.

 Säters cykel och motor
Det har varit gasen i botten för Säters cykel och motor sedan Emelie Wester och Christoffer Tiurinen tog över bolaget för sex år sedan.

Almi har varit med företaget ända sedan paret tog över. Först via lån som gjorde att de kunde köpa verksamheten och därefter har både Emelie och Christoffer bollat med rådgivare vid behov och deltagit i utbildningar.


– Almi har varit avgörande i såväl övertagandet som att vi har kunnat växa så fort. De har fungerat som stöttepelare, säger Emelie Wester.


Vd-gruppen har betytt mycket.


– Den har varit sporrande. Jag har fått nya kontakter och det stärker mig själv i min roll. Det är skönt att känna att man inte är ensam.


– Träffarna har gett en input i att vi är på rätt spår och har rätt tänk i vissa grejer. Det har varit ett brett spektrum av ämnen och många intressanta delar. Bland annat har det gett mycket hjälp med styrelsearbetet, säger Emelie Wester.


Målet är att vd:arna ska fortsätta hålla kontakten och att de även fortsätter ta del av Almis erbjudanden på sin tillväxtresa.


– Vd:n är förstås central bolagets utveckling. Ofta är det utvecklande att ha en sådan position, men ibland kan det kännas ensamt. Med vd-gruppen skapar vi ett sammanhang för meningsutbyte och input. Det är värdefullt för många företag i vår region som får bättre möjligheter till utveckling, säger Erik Gropgård.

Almi har varit avgörande i såväl övertagandet som att vi har kunnat växa så fort. De har fungerat som stöttepelare.
Emelie Wester, vd Säters cykel och motor

Pandemin har förstås tagit stor plats även i diskussionerna under träffarna. För Säters cykel och motor har covid-19 inneburit ökad försäljning tack vare företagets fokus på utelivsprodukter och att en stor del av försäljning och marknadsföring sker digitalt. För det brutna räkenskapsåret 2020/2021 räknar de med att slå sin omsättningsprognos på 50 miljoner kronor.


Och företaget siktar på fortsatt tillväxt. De har nyligen fått in ytterligare ett skotermärke samt ett vattenskotermärke och räknar därmed med högre försäljningstryck året runt.


Vilka råd kan du ge till företag som befinner sig tidigt i sin tillväxtresa?
– Var noga när ni rekryterar. Ta hjälp av rätt personer som har gjort ungefär samma resa. Våga testa dig fram till olika beslut, men var beredd att ändra dig snabbt om det inte blir bra. Lita på din magkänsla och lyssna inte på ­negativa människor, säger Emelie Wester.

Vd-gruppen i södra Dalarna 

  • Vd-grupper är en del av Almis Växa smart-tjänst, som vänder sig till företag i tillväxt.
  • Deltagarna i gruppen lär av varandra och får inspiration av experter på utvalda teman.
  • I Dalarna finns betydligt färre kvinnor än män på vd-poster. Almi har därför satt ihop en vd-grupp med enbart kvinnliga ledare för tillväxtföretag i södra Dalarna.

Om Säters cykel och motor

Grundat: 1977
Vd och ägare: Emelie Wester som tillsammans med Christoffer Tiurinen tog över efter Emelies pappa 2014
Var: Säter i Dalarna
Almis roll: Låneengagemang (Almi GävleDala från 2014), investering (Almi Invest år 2015 och år 2020), affärsutveckling inom flera olika områden på tema tillväxt och ekonomi, vd-nätverk och mentorprogram