Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
12 oktober 2018

Torbjörn Lindwall och Lisa Lindvall SKAPA-prisets vinnare i Norrbotten 2018

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Årets SKAPA-prisvinnare är Torbjörn Lindwall med innovationen GemPen. Lisa Lindvall är, med en utvecklad metodik för kroppsmätningar, vinnare i kategorin SKAPA-priset unga innovatörer.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. Den regionala juryns arbete handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten. Juryordförande är Martin Bröms från Almi Företagspartner Nord AB.

De två vinnarna av SKAPA-priset i Norrbotten presenterades idag hos Almi Företagspartner Nord. Torbjörn och Lisa går nu vidare till en nationell jury och den nationella prisutdelningen sker på SKAPA Innovationsgala den 8 november 2018 i Stockholm.

SKAPA-priset

Torbjörn Lindwall med innovationen GemPen

Motivering:

Torbjörn Lindwall, som tidigare arbetat med diamantslipning, har utvecklat ett verktyg för gemologer som gör att analyser av ädelstenar blir så mycket enklare och säkrare. Med GemPen kan man enkelt skilja en äkta diamant från en falsk samt urskilja syntetiska lagningar eller förbättringsarbeten, som annars är svåra att upptäcka. GemPen kommer att lanseras nu i sommar mot återförsäljare internationellt, och vi spår en mycket lyckad lansering.

SKAPA-priset för unga innovatörer

Lisa Lindvall

Motivering:

 

Lisa Lindvall har utvecklat en metod för att med god precision göra kroppmätningar och lagra dessa i syfte att distribuera mått-information till konfektionsmarknaden samt hälsomarknaden. Den problematik man först och främst vill råda bot på är de stora kostnader, och miljökonsekvenser returfrakt av konfektion medför. Lisa har på kort tid tagit fram en fungerande prototyp, och visar på starkt driv i en bransch hon har erfarenhet av.

Två personer, en man och en kvinna, med diplom och prisbukett
SKAPA-pristagare Torbjörn Lindwall tillsammans med Lisa Lindvall, vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer i Norrbotten 2018.