Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

RSS
 1. 27 mars 2020

  Rådgivningserbjudande till företag påverkade av Corona-pandemin

  Almi Halland erbjuder nya och befintliga kunder som är påverkade av Corona-pandemin ett kostnadsfritt rådgivningspaket. Almi agerar bollplank och stöttepelare för dig som företagare, vi ser över ditt företags ekonomiska nuläge där vi kan simulera hur en omsättningsminskning påverkar er. Vi är ett strategiskt bollplank kring era prioriteringar och vägval, slutligen sätter vi en åtgärds- och handlingsplan för ditt företag.
 2. Almi brygglån 27 mars 2020

  Almi lanserar Brygglån

  Den pågående krisen påverkar många små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån.
 3. Års- och hållbarhetsredovisning 2019 26 mars 2020

  Års- och hållbarhetsredovisning 2019

  Nu är års- och hållbarhetsredovisningen publicerad.
 4. Pengar i olika valörer 20 mars 2020

  Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor

  Almi har en viktig roll i att bidra till att kreditförsörjningen till svenska små och medelstora företag fortsätter att fungera.
 5. 19 mars 2020

  Vi finns för dig när det blåser

  På Almi har vi ett samhällsviktigt uppdrag. Att erbjuda finansiering och rådgivning för företagare känns mer aktuellt än någonsin i de oroliga tider som råder. Än så länge vet ingen exakt hur stora de ekonomiska effekterna av Coronaviruset kommer att bli – men att det kommer att påverka alla i någon utsträckning är ett faktum.