Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

RSS
 1. 8 april 2021

  Utblick LIVE - här hittar du alla sändningarna!

  Under hösten 2020 drog Almi Skåne igång programserien Utblick LIVE. Här får du träffa olika typer av företagare som i samtal med Almirådgivare berättar om hur deras verksamheter lyckats hantera och till och med dra nytta av coronapandemin, samt hur Almi varit med och hjälp företagen under omställningsresan. Du hittar alla avsnitten här!
 2. 29 mars 2021

  Företagare med utländsk bakgrund har drabbats extra hårt av pandemin

  Närmare sex av tio företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin. Men det finns stora skillnader mellan olika branscher. Det är branscher med en stor andel företagare med utländsk bakgrund som drabbats extra hårt. Det framgår av en undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.
 3. 25 mars 2021

  Års- och hållbarhetsredovisning 2020

  Nu är års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 publicerad.
 4. 19 mars 2021

  Almi tecknar avtal om EU-garantier för att stödja svenska små och medelstora företag

  Europeiska investeringsfonden (EIF) och Almi har undertecknat två garantiavtal inom ramen för "Europeiska garantifonden (EGF)" – en del av EU:s räddningspaket på 540 miljarder euro – för att möjliggöra ökad utlåning till svenska små och medelstora företag med hållbar tillväxtpotential.
 5. 9 mars 2021

  Varför jämställda styrelser?

  Ett aktivt styrelsearbete i noterade bolag är en självklarhet. Men när det gäller mindre bolag är det inte alls lika självklart. Britta Burreau, vd och koncernchef Almi och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland berättar.