Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

RSS
 1. 29 april 2021

  Delårsrapport januari - mars 2021

  Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital
 2. 23 april 2021

  Tillväxtfacilitatorn

  De stöttar, vägleder, finansierar och ger energi till företagare över hela Sverige. Sedan 1994 bistår statligt ägda Almi företag i alla branscher, allt ifrån tillverkande företag i Småland till techbolag i storstan. Almi genererar tillväxt, långsiktig hållbarhet och är ett komplement till privata aktörer på marknaden.
 3. 14 april 2021

  Positiv utvecklingskurva för bolag som deltagit i Almis styrelseträning

  - Många av Sveriges bolag har inte en så kallad aktiv styrelse berättar Thomas Berg, snart pensionerad rådgivare hos Almi Värmland. Detta innebär att man inte har externa personer i ledningen att bolla företagets frågor med. Bolag som har ett aktivt styrelsearbete anser att det bidrar positivt till företagets utveckling. Nu när Berg går i pension är det dags för rådgivaren Erik Fridh att ta över stafettpinnen för Almis styrelseträning.
 4. 14 april 2021

  Låneindikatorn - Stark konjunktur för mindre företag

  En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.
 5. 29 mars 2021

  Företagare med utländsk bakgrund har drabbats extra hårt av pandemin

  Närmare sex av tio företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin. Men det finns stora skillnader mellan olika branscher. Det är branscher med en stor andel företagare med utländsk bakgrund som drabbats extra hårt. Det framgår av en undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.