Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
23 februari 2021

Exportenkäten 2020

Nu har vi resultatet klart från den exportundersökning som genomfördes i slutet av 2020 på uppdrag av Region Blekinge och Regional Exportsamverkan där bland annat Almi och det internationella nätverket EEN ingår.

552 små- och medelstora företag i Blekinge län besvarade enkäten som sammanfattar befintlig export och import, hur företagen påverkats av Covid-19-pandemin och Brexit samt deras utvecklingsvilja.

 

Av de svarande är det 92 företag som exporterar och de vanligaste exportländerna är Tyskland, Norge, Danmark och Finland. Något fler företag, 138 st uppger att dom importerar.

 

"Trots att undersökningen genomfördes under en pandemi och Brexit finns ett 30-tal företagare som ser internationalisering som en möjlighet. 

 

Färre än förväntat säger sig påverkas av Brexit. Det låga antalet kan dock vara kopplat till frågeformuleringen som omfattar hela företagets exportsituation, inte enbart export till Storbritannien.

 

Undersökningen har bland annat lett till en lista med ett antal företagare som vill ha en närmare dialog. Jag ser fram mot samtalen, att få lyssna in hur vi bäst kan stötta och vägleda", säger Anders Johansson, rådgivare och expert inom internationella affärer, Almi Blekinge.

Tag del av resultatet via länken uppe till höger på sidan.

Har du frågor eller vill veta mer - kontakta Anders Johansson

 

 

Trots att undersökningen genomfördes under en pandemi och Brexit finns ett 30-tal företagare som ser internationalisering som en möjlighet. 
Anders Johansson, Almi