Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
23 januari 2020

Almi GävleDalas nya projekt Hållbar tillväxt

Ett projekt med målsättning att skapa nya och utveckla befintliga metoder för flexibla insatser och processer för ökad tillväxt och ett bredare och mer jämställt näringsliv.

Projektet Hållbar tillväxt fokuserar på hållbarhetsfrågor, kvinnors företagande, företagare med utländsk bakgrund och ägarskiften i små och medelstora företag i Dalarnas och Gävleborgs län. Projektet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden, region Gävleborg och region Dalarna och syftar till att metodutveckla och öka tillväxten med hjälp av kombinationen hållbarhetsarbete, kapital, finansieringsrådgivning och affärsutveckling.

 

Hållbar tillväxt riktar sig till små och medelstora företag i en bredare tillväxtfas, ägarledda företag med ägare över 55 år, företag som leds av kvinnor och personer med utländsk bakgrund samt samarbetspartner och högskolor. Projektet syftar även till en tydlig samverkan med Gävleborg och Dalarnas näringslivskontor och företagsfrämjande aktörer.

 

Målet med Hållbar tillväxt är att metodutveckla processer för ökad, jämlik och varaktig tillväxt samt utveckla processer för hållbarhetsarbete och hållbarhetsrådgivning. Genom det kommer förutsättningarna för en ökad tillväxt och ett bredare och mer jämställt näringsliv i våra regioner bli ännu större.

Kontakt

Ida Andersson

ida.andersson@almi.se

 

026-66 36 66