Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
12 augusti 2019

Projekt som bedrivs av Almi GävleDala

Bild på en penna

Utöver vår ordinarie verksamhet bedriver vi projekt som medfinansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg och Region Dalarna. Projekten som är pågående är:

  • Fler hållbara företag i tillväxt

  • Utveckling för tillväxtföretagare från andra länder

  • Ägarskifte utifrån ett helhetsperspektiv Dalarna
  • Särskild satsning
  • Projekt Snabbspår
  • Invest in Dalarna
  • Regional exportsamverkan Gävleborg

Projekten finns listade till höger för att läsa mer om dem.

Kontakt

Ida Andersson

026-66 36 66
ida.andersson@almi.se