Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 april 2021

Stark konjunktur för mindre företag på Gotland

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

– Jag vill tro samma sak för Gotlands del. Vi har haft en tuff utveckling för våra företag under pandemin, men jag tycker mig se en stärkt framtidstro nu. Fler börjar se möjligheter att ställa om, investera och växla upp, säger Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland.

 

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

Nyföretagandet fortsatt högt

Det har startats många nya företag på Gotland som redan innan pandemin hade ett högt nyföretagande. Många som blivit uppsagda har startat företag. Samtidigt har det hittills varit få konkurser.

 

– Människorna på Gotland är företagsamma och många har kommit med spännande och innovativa idéer. Besöksnäringen har haft det otroligt tufft. Vi hoppas på en lång säsong för besöksnäringen som kan förhindra konkurserna som annars kan bli verklighet, säger Henrik Munkhammar.

Utlåningen till företagen i riket ökar

Gällande bankernas utlåning i riket svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många i riket som helhet som är positivt inställda till den framtida utlåningen. På Gotland ser situationen dock annorlunda ut.

 

– Utlåningen på Gotland har sjunkit under början av 2021. Vi hade två år, 2019 och 2020, med väldigt hög utlåning. Vi tror inte att vi kommer upp i samma nivåer som 2020 då vi ser en större försiktighet hos företagen vad gäller att låna pengar just nu, säger Henrik Munkhammar.

Distansarbete kan ge uppsving

Henrik Munkhammar lyfter fram distansarbetet som en möjlighet för Gotland.

 

– Gotland kommer alltid vara ett attraktivt län att bo och verka i. Vi hoppas kunna locka företag hit i de sektorer där det går att arbeta på distans. Vi ser redan ett ökat inflöde av boende på ön där vi kan anta att en del jobbar på distans. Om vi kan stärka den utvecklingen skulle det kunna ge en skjuts för Gotlands ekonomi. Det skapar ytterligare skäl för företagen att ställa om till en mer digitaliserad verklighet, säger Henrik Munkhammar.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland - öppnas i nytt fönster
Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland

För ytterligare information kontakta:

Henrik Munkhammar, vd Almi Gotland, 072-201 09 63.
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.