Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
19 december 2019

Halland bäst i koncernen – igen

Personalbild

Almi Halland är på väg att slutföra ännu ett händelserikt verksamhetsår och levererar även i år bäst resultat av alla systerbolag i koncernen. Förstaplatsen beskrivs som mycket glädjande. Det är andra året i följd som Almi Halland toppar statistiken, enligt nyckeltalen för affärsinsatser per rådgivare mot Hallands näringsliv.

 

– Nu siktar vi på ett lika effektivt och framgångsrikt 2020 och hoppas befästa positionen som etta, säger Johanna Ekberg, affärschef, Almi Halland.

 

Almis arbetssätt har förändrats till en koncerngemensam och mer enhetlig strategi med en bredare produktportfölj och effektivare arbetsinsatser. Halland har klarat implementeringen på ett utmärkt sätt.

 

– Vi har ett bra sammansatt team där alla medarbetare ställer upp och hjälper varandra, alltid med kundernas bästa för ögonen, samtidigt som vi har en förmåga att se de behov som föreligger hos kunden, uppger Johanna Ekberg som ett par av framgångsfaktorerna.

 

Almi Halland, som har elva medarbetare, har under 2019 svarat för 680 unika rådgivningsinsatser och träffat 900 företagare för behovsanalyser. Almi Halland noterades under det gångna året för cirka 55 miljoner kronor i utlåning.

 

– Vår drivkraft är att få andra att lyckas, att bolagen i länet växer och är välmående, säger hon. Prioriterade målgrupper är enligt politiska direktiv kvinnor och företagare med utländsk bakgrund med tillväxtambition. Det kommande verksamhetsåret görs riktade insatser på hälsoteknik, grön näring och besöksnäring i samverkan med Region Halland och Tillväxtverket.

 

Almi Halland stärker teamet till nästa år med en ny resurs i form av en marknadskoordinator. Syftet är att stärka kommunikationen med kunderna ytterligare.

 

2020 rivstartar med en Entreprenörsdag i Varberg, Next Level, den 28 januari, där Almi tillsammans med Potential VBG medverkar till crossmatchning där man i syfte att uppnå nivåhöjande effekter, sammanför uppfinnare, entreprenörer och VD/konsulter för att skapa möjlighet och kontaktyta mellan företag och rätt kompetens.

 

– Internationalisering i form av besöksnäringen, liksom innovation och hållbar affärsutveckling är viktiga områden och hjärtefrågor för Almi, poängterar Johanna Ekberg.

 

Vi vill rikta ett stort tack till kunder, samarbetspartners och personal för ett fantastiskt 2019! Från Almi Halland till Er alla: God jul & Gott nytt år!!