Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
9 februari 2021

"Bygg ett team av kompetenser"

Johanna Ekberg som är affärschef på Almi är övertygad om att ett skickligt sammansatt team är det som gör ett företag riktigt konkurrenskraftigt. För när utvecklingen går snabbt och digitalisering och ny teknik öppnar upp för nya möjligheter, då behöver man nischade kompetenser i bolaget.

”Man kan inte sitta på alla svar själv. Som vd behöver man bilda ett team som tillsammans har den kompetens och erfarenhet som krävs för att möta marknadens krav”, säger hon.

Rätt person på rätt plats
I sin kontakt med företag anar Johanna ett mönster som alltför ofta upprepas. Någonting som kan påverka kvaliteten på ledarskapet och bolaget.

”Jag har mött så många fantastiska entreprenörer som med sin drivkraft och sina innovativa idéer har skapat lika fantastiska företag. Gemensamt för de allra flesta är dock att de drivs mer av att förverkliga sina idéer än av själva chefsskapet och av att leda andra”.

Johanna menar att det bästa är då att tillsätta en annan person på vd-posten.
”Jag förstår att det kan kännas som om man släpper taget, men med ett nära samarbete i grunden kombinerat med ett bra ägardirektiv och styrelsearbete kan man fortsatt bevaka sina intressen. Jag är övertygad om att ett bra team byggs med rätt personer på rätt plats ¬– och det gäller även ledningen”.

Som affärschef ser Johanna till att samarbetet med kunderna alltid håller den höga kvalitet som kännetecknar Almi.
”Vi är ett kompetent team av rådgivare som tillsammans arbetar för att skapa tillväxt i det halländska näringslivet. Kunna se att det arbete som vi erbjuder får regionens företag att utvecklas, växa och skapa arbetstillfällen, det är inspirerande”.

Ett väl sammansvetsat team
Men hur lyckas man med att skapa ett bra team som driver arbetet tillsammans?
”För mig handlar det om att se möjligheterna med olikheterna, att inse att varje person sitter på en unik kompetens och erfarenhet som blir en viktig del av helheten när man bygger ett team. Då ser man också tydligare vilka andra kompetenser man eventuellt behöver komplettera med”.
Att som chef sätta sig in i sina medarbetares vardag, lyssna och förstå utmaningarna som var och en ställs inför är också viktigt för att skapa ett riktigt bra arbetsklimat. Lika viktigt är det att lita på varandras kompetenser.
”Jag arbetar med personer som var och en är extremt kompetent inom sitt område, och jag litar på dem till 100%. Det jag ska vara bra på är att sätta mål och staka ut en riktning till teamet - hit ska vi. Ingen kan ha svar på alla frågor själv, det är tillsammans som vi svarar på frågorna” säger Johanna och avslutar med att säga;

”Ett av mina mål som affärschef är att mina kollegor ska tycka att måndagar är den absolut bästa dagen på hela veckan. Vi får väl se om jag lyckas”, säger hon och skrattar.

Vill du bolla ditt team? Kontakta gärna oss!

 

Annika Granberg

annika.granberg@almi.se

072-223 91 15

 

Helen Sanden 

helen.sanden@almi.se

072-587 38 22

 

Maria Thorén

maria.thoren@almi.se

072-173 02 24