Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
30 mars 2021

Olika utmaningar men med ett gemensamt mål – tillväxt

- öppnas i nytt fönster

”Jag älskar flexibiliteten i min roll som tillväxtrådgivare på Almi Halland. Här får jag användning för min breda marknadsbakgrund, och min erfarenhet som rymmer allt från egen enskild firma till startupbolaget som gick från en till sju medarbetare under det första året och vidare till det snabbväxande, mellanstora gasellföretaget. Där fick jag fick uppleva några av de vanligaste tillväxtutmaningarna på nära håll”, säger Maria Thorén.


För Maria som även har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och rekrytering inom olika branscher har ett självklart fokus alltid legat på marknad och digitalisering.


”Genom mitt arbete på Almi har jag förmånen att få möta drivna företagare från vitt skilda branscher. De har alla olika utmaningar, men samtliga har en gemensam målbild, nämligen tillväxt”, säger hon. Det kan exempelvis handla om företag som är redo att ta nästa steg på en ny marknad, utveckla ett nytt affärsområde eller att satsa på marknadsföring och digitalisering för att öka kundfokus och lönsamhet.


Långsiktig tillväxtplan
Som tillväxtrådgivare hjälper Maria små och medelstora företag att utvärdera nuläget och ringa in utvecklingsområden. Det är en analys som baseras på forskning kring framgångsrika tillväxtföretag, och som görs helt kostnadsfritt av Almi. ”Utifrån resultatet kan vi gå vidare och agera bollplank i utvecklingen av en långsiktig tillväxtplan och vid behov coacha företagaren vidare inom områden som ledarskap, hållbarhet, export, försäljning eller marknadsföring, där jag har min bakgrund”. 


För bolag med över tio anställda finns en av Almis mest efterfrågade tjänster: Nuläge och inspiration, där Maria och hennes kollegor träffar både ledning, ett urval av teamet samt genomför en VD-intervju. ”Utkomsten blir ökad kunskap om vad som avgör företagets fortsatta framgångar samt en samsyn i ledningen om vart man är på väg”, säger hon. 


Mentor tillför nya perspektiv
Utöver tillväxtrådgivningen ansvarar Maria även för Almis mentorprogram och planerar olika workshops och seminarium inom tillväxt. ”Genom Almis mentorprogram kan företagare få tillgång till en erfaren mentor som kan vara ett stöd och bollplank under sex månader”, säger hon. 


Almis mentorer har olika kompetensområden och branscherfarenhet, som exempelvis inom internationalisering/export, hållbarhet och försäljning. I matchningen mellan mentor och företagare tar man avstamp i företagets kommande utmaningar och behov. ”Många gånger är man ganska
ensam i sin företagarroll, och saknar någon att bolla idéer med. Någon som stöttar och peppar i motgångar. Våra mentorer är superbra på att utmana och tillföra nya perspektiv”, säger Maria. 
Hon berättar att hon nyligen fick ett samtal från en adept som berättade att mentorn ska gå in som ny styrelseledamot i bolaget vid programmets slut. ”Då vet man att man har gjort en riktigt bra mentormatchning och det är superroligt att få vara med och bidra på det sättet”, säger Maria. 


Matchningen mellan adept och mentor kan liknas vid en rekryteringsprocess. Den inleds med en kravspec av adeptens nuläge där man ringar in de främsta utmaningarna framåt. ”Därefter letar jag efter rätt erfarenhet och kompetens i vårt mentornätverk. Ofta väljer jag en mentor som kommer från en annan bransch än adeptens, och som på så sätt kan tillföra ett nytt och objektivt perspektiv. Självklart måste även personkemin stämma, så en djupintervju med mentorn genomförs alltid innan matchning”, säger hon. 


Det sista steget i processen är att coacha både adept och mentor att tacka ja till matchningen, och skriva på mentoravtalet som reglerar samarbetet. Under en gemensam uppstartsträff träffar de varandra för första gången tillsammans med andra mentorpar, och får möjlighet att utvidga sina kontaktnät. ”Responsen brukar vara fantastisk från dem som genomfört mentorprogrammet och jag kan verkligen rekommendera det”, avslutar Maria.

 

Vill du komma i kontakt med Maria? 

 

Maria Thorén

maria.thoren@almi.se

072-173 02 24