Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
29 oktober 2020

Kickfile skapar nya möjligheter på marknaden för medicinteknik

- öppnas i nytt fönster

Man kanske kan säga att allt startade när Kungsbackaföretaget Devicia, ett konsultbolag inom medicinteknik, drog igång sin verksamhet 2012. Behovet av kliniska studier, laboratorietester och strategisk rådgivning visade sig vara stort, både från svenska och amerikanska medicinteknikföretag. Några år senare skulle det visa sig att Devicia skulle skapa ytterligare ringar på vattnet i form av ett nytt systerbolag.

 

Sofia Nordgren som arbetade på Devicia vid den tidpunkten berättar om den snabba tillväxten och att bolaget på kort tid skaffade sig en stark position på både den svenska och amerikanska marknaden. Att ha Almi som en finansiell partner och ett strategiskt bollplank under den snabba tillväxtresan beskriver Sofia som oerhört värdefullt.

 

Affärsidén föddes ur ett verkligt behov
Precis som i alla teknikbranscher så går även utvecklingen inom medicinteknik snabbt och innovationstakten är hög. Många små medicinteknikföretag som utvecklar produkter och tjänster som kan göra stor nytta, saknar finansiella muskler för att kunna växa i den takt som de önskar. Den insikten ledde till att systerbolaget Kickfile, med Sofia som vd, grundades 2016.

 

”Genom att produktifiera tjänsterna och låta bolagen betala en månadsavgift ger vi dem en språngbräda ut på marknaden. De får tillgång till den kompetens som de behöver och de system som deras verksamhet kräver. Det är den affärsidé som ligger till grund för vår verksamhet, en affärsidé som vi lät Almi vara först att värdera”, berättar hon.

 

Kickfile inriktar sig först och främst på små och medelstora företag, men även de riktigt stora bolagen väljer att investera i skräddarsydda system från Kickfile. ”Det är kul att även de större bolagen är intresserade av det vi har att erbjuda”, säger Sofia.

 

Lyckad etablering i USA
De båda systerbolagen Devicia och Kickfile har båda haft ett nära samarbete med Almi under sin tillväxtresa. ”Mycket av den kunskap som vi har fått med oss från Devicias tillväxt har vi kunnat tillgodogöra oss och föra vidare till Kickfile. För att inte nämna vår lyckade etablering i USA, där har vi haft stor hjälp av Almi”, säger hon.

 

Sofia beskriver fördelarna med det breda kontaktnät som finns hos Almi. ”Det gör att vi kan få kontakt med andra företag som kan hjälpa vår verksamhet framåt. Vi kan helt enkelt lära av varandras resor”, säger hon och berättar om de kontinuerliga möten som de haft med Almi under sin tillväxtresa, där de tillsammans har kunnat utvärdera nästa utvecklingssteg.

 

Fördelarna med Almi är många
Sofia vill absolut uppmana nystartade företag och tillväxtbolag att nyttja den kompetens som finns hos Almi. ”När man är ett litet bolag har man inte råd att ta in resurser, eller att utvärdera möjligheterna att växa på nya marknader. Här är Almi en värdefull strategisk och finansiell partner och det är så enkelt att etablera en första kontakt. Att testa sin affärsidé hos Almi är ett mycket bra sätt att komma igång med sitt företagande”, säger hon.

Vil du veta mer om Kickfile? Då hittar du dem här:

 

https://kickfile.se/